Testimonial

น้อง Palita Tuntijunyarat

ILSC MELBOURNE ประเทศออสเตรเลีย

น้องขนมปัง

Study in New Zealand

กล้วยและการ์โตว์

เรียนภาษาสถาบัน Southern Lakes English College  ประเทศนิวซีแลนด์

น้องเฟริสและน้องสเกล

เรียนภาษาสถาบัน Capital School of English ประเทศอังกฤษ

น้องยิ้ม

Study in United Kingdom