Worldwide School of English

Country
New Zealand
Region
Type

Worldwide School of English
www.worldwideschoolofenglish.com


โรงเรียนสอนภาษา Worldwide ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Auckland ทางสถาบันมีทั้งหมด 7 ระดับชั้นสำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (รับนักเรียนอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี) ห้องเรียนในแต่ละห้องจะมีนักเรียนไม่เกิน 14 คน นอกไปจากนั้นสถาบันยังมีโปรแกรมต่างๆให้นักเรียนเลือกเรียน อาทิเช่น BEC ภาษาอังกฤษธุรกิจ, Cambridge, FCE/CAE, เตรียมสอบ IELTS และ TOEIC รวมทั้งโปรแกรมอีก 16 โปรแกรม ร่วมกับโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากทางรัฐบาล


>> ดูรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่นี่ <<

  • สำหรับอุปกรณ์การเรียนการสอน ทางสถาบันจัดเตรียมไว้ให้นักเรียนฟรี และไม่ใช้หนังสือเล่มเดียวในการเรียนการสอน เพราะว่า สถาบันมีหลักสูตรพิเศษและได้มีการพิสูจน์ว่าอยู่ในระดับเดียว กับ Textbook รวมทั้งมีกิจกรรมที่ควบคู่กับการเรียนได้แก่ วีดีโอ, นิตยสาร, การฟังเทป, โปรแกรมคอมพิวเตอร์, หนังสือพิมพ์ และ วรสารต่างๆ สำหรับหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป สถาบันจะเน้นด้านความคล่องในด้านทักษะต่างๆ ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนในภาคเช้า ในห้องเรียนจะมีหัวข้อต่างๆให้นักเรียนได้เสนอความคิดเห็น ไม่ว่าเป็นกลุ่มหรือจับคู่ เพื่อพัฒนาด้านการฟัง ซึ่งใช้ในชีวิตประจำวัน ทุกวันศุกร์ตอนบ่าย นักเรียนสามารถเลือกทำกิจกรรม อาทิเช่น ดูภาพยนต์, เรียนสนทนาภาษาอังกฤษ, กิจกรรมนอกโรงเรียน
 
  • อาจารย์ของ Worldwide School of English มาจากประเทศต่างๆที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ได้แก่ นิวซีแลนด์, ออสเตรเลีย, อเมริกา, อังกฤษ, แคนาดา และ แอฟริกาใต้ ที่สถาบันมีนักเรียนต่างชาติจากประเทศต่างๆ ประมาณ 30 ประเทศ ได้แก่ นักเรียนเซ็ก, เวียดนาม, บลาซิล, จีน, เยอรมัน, ญี่ปุ่น, โคลอมเบีย ฯลฯ นอกไปจากนั้นสถาบันมันมีเครื่องอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน ได้แก่ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง (ฟรีอินเตอร์เน็ต และ อีเมล) และ ได้มีการติดตั้ง HOTSPOT, ห้องดูภาพยนต์ และ ห้องสมุด อีกทั้งยังมีศูนย์การเรียนภาษาด้วยตัวเอง เพื่อเสริมทัศษะให้กับนักเรียน รวมทั้งแบบฝึกหัด, เทปการฝึกการฟัง, คอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมแบบฝึกหัดภาษา และ วีดีโอ

 
  • สถาบันยังมีห้องพักให้กับนักเรียนได้พักผ่อน ได้แก่ โทรศัพท์ฟรี, ห้องครัว ฟรีชาและกาแฟ โทรท้ศน์ และ โต๊ะปิงปอง นักเรียนทุกคนจะมีที่ปรึกษาเป็นคนสัญชาติ เดียวกันกับนักเรียน และมีการให้คำแนะนำแก่นักเรียนเพื่อวางแผนการเรียนในอนาคต สถาบันมีการจัดรถรับส่งนักเรียนฟรี จากสนามบิน รวมทั้งการจัดเตรียมที่พักให้แก่นักเรียน ได้แก่ หอพักนักเรียน ซึ่งมีแบบห้องเดี่ยว และ ห้องรวม ตั้งอยู่ที่ Newmarket หรือ พักกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์

หลักสูตรภาษาอังกฤษราคาโปรโมชั่น

หลักสูตร ระยะเวลา/สัปดาห์ เหรียญนิวซีแลนด์ บาท
General English 12 3,120 74,880
General English 24 6,240 149,760
General English 36 9,360 224,640

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญนิวซีแลนด์เท่ากับ 24 บาท

 

Information

Click Education Consultant Co., Ltd.
สาขา บางลำพู
6
ซอยวรพงษ์ แขวงบ้านพานถม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร. 02.951.7483 
094.196.6449, 089-928-0106,
092-641-9479, 089-148-2699

E-mail 
: info@clickeducation.net
Facebook : www.facebook.com/Clickedu
LINE ID : clickeducation