Kaplan International College

Country
New Zealand
Region
Type

Kaplan International College New Zealand
www.kaplaninternational.com


ให้ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และ บริการความช่วยเหลือน้องๆที่ต้องการพัฒนาภาษาและสถานที่ตั้งที่มีอยู่ในที่ ต่างๆทั่วโลกน้องๆจะได้รับประสบการณ์ที่ดีเนื่องจากสถาบันได้ทำการเปิดการ เรียนการสอนมากว่า 40 ปีน้องมั่นใจได้เลยถึงความมีคุณภาพ ในด้านของหลักสูตรนั้นเปิดสอนหลักสูตรที่มีความหลากหลายในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ Beginner to Advanced ไม่ว่าน้องๆจะมีเป้าหมายอะไร Aspect สามารถนำน้องๆไปสู่เป้าหมายที่น้องๆต้องการได้ นอกจากนี้ยังมี วิธีการสอนที่ทันสมัย อาจารย์ที่มีความเป็นกันเอง ห้องเรียนที่มีความเป็นนานาชาติขนาดเล็ก


>>> สามารถดูโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่นี่<<<

Kaplan International College Auckland
สถาบันตั้งอยู่ในอาคารที่โอ่โถงและมีความเป็นมาอันยาวนานอยู่ใน บริเวณที่ได้รับความนิยมมากที่สุดระหว่างสวนสาธารณะที่สวยงามและย่าน New Market ซึ่งถือว่าเป็นย่านที่มีความคึกคักและมีชีวิตชีวามาก สถาบันยังเพียบพร้อมไปด้วย ห้องเรียนขนาดใหญ่ถึง 14 ห้อง พร้อมห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ สวนพรรณไม้และระเบียงด้านนอกที่มีเสน่ห์

 
หลักสูตร คาบ/สัปดาห์ ระยะเวลา/สัปดาห์ NZD บาท
GENERAL ENGLISH 
 
24 12 WEEKS 3,735 89,325
GENERAL ENGLISH  
 
24 24 WEEKS 7,110 177,750
หลักสูตรที่น่าสนใจ

Academic Year and Semester

จะช่วยเปิดโลกทัศของน้องๆให้กว้างขึ้นหลักสูตรนี้จะตอบสนองความต้องการและความสนใจของน้องได้ครบถ้วนเพราะนอกจากการเรียนภาษาแล้วหลักสูตรยังผสมผสาน วิชาเลือกที่น่าสนใจ

 1. การเตรียมสอบ
 2. ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
 3. การฝึกงานที่ให้ประสบการณ์
 4. บริการสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย

ตัวอย่างโครงสร้างหลักสูตร

เทอม1
ทักษะแบบเข้มข้นในด้าน การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน รวมถึงวิชาเลือกต่างๆ เช่น การออกเสียง การสนทนาในสถานการณ์ปัจจุบัน
เทอม 2 
หรือ English for Business หรือหลักสูตรเตรียมสอบ +แนะแนวการสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
เทอม 3
การฝึกงาน หรือภาษาอังกฤษ + การฝึกงาน หรือหลักสูตรเตรียมสอบ +แนะแนวการสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

ทั้งหมดนี้ถือเป็นทางเลือกและโอกาสที่ดีสำหรับหลักสูตรนี้แต่หลักสูตรจะผันแปรตามความสามารถทางภาษาของน้องๆวิชาเลือกที่จะเปิดสอนขึ้นอยู่กับเวลาและสถานที่ในแต่ละเมือง

หลักสูตรสายวิชาชีพ

Art and Design College of New Zealand เปิดสอนหลักสูตรสายวิชาชีพต่างๆในระดับ Certificate and Diploma โดยนักเรียนสามารถเรียน Certificate in Design and Arts (Foundation) การเรียนจะเป็นการออกแบบและศิลปะซึ่งทำให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสื่อเชิงศิลปะในรูปแบบต่างๆ ที่มีความหลากหลายรวมถึง การเขียนภาพ การระบายสี การพิมพ์ภาพ การถ่ายภาพ ศิลปะเชิงเส้น และการศึกษาแบบสามมิตินักเรียนจะได้เรียนพื้นฐานเพื่อศึกษาในสาขาดังต่อไปนี้

 1. Architectural Design
 2. Interior Design
 3. Fashion Design
 4. Make-Up Design
 5. Fine Art
 6. Contemporary Photography
 7. Graphic Design

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญ เท่ากับ 25 บาท

 

Information

Click Education Consultant Co., Ltd.
30/178 ซ. เรวดี 44 (ซ. 31/1 เดิม)  ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทร. 02.951.7483 แฟกซ์ 02.951.6964
094-196-6449, 089-928-0106,
092-641-9479, 089-148-2699

E-mail: info@clickeducation.net