Unique New Zealand

Country
New Zealand
Region
Type

Unique New Zealand
www.unique.ac.nz

Unique New Zealand เป็นสถาบันสอนภาษาเอกชนที่เปิดดำเนินงานมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1989 ตั้งอยู่ที่บราวส์เบย์ ( Browns Bay) ซึ่งเป็นชายหาดที่สวยงามซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองโอ๊คแลนด์ สถาบันแห่งนี้ ได้รับการรับรองคุณภาพจาก New Zealand Qualification Authority (NZQA) Unique New Zealand มี 2 อาคารเรียนที่ทันสมัยและสามารถรองรับนักเรียนได้ถึง 240 คนโดยทั้ง 2 แคมปัสอยู่ห่างกันแค่เพียงเดินไม่ถึง 1 นาที


>> ดูโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่นี่ <<

จุดเด่นของโรงเรียน
 • โรงเรียนอยู่ติดกับชายหาดที่สวยงามและอยู่ในย่านที่ปลอดภัย
 • คอร์สสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไปจนถึง 80 ปี
 • ครูผู้สอนมีคุณวุฒิและประสบการณ์สูง อุปกรณ์การเรียนและวิธีการสอนที่ทันสมัยและเป็นเส้นทางไปสู่การศึกษาต่อในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆ
 • ห้องเรียนสมัยใหม่ สามารถรองรับนักเรียนได้ถึง 275 คน
 • คอมพิวเตอร์ให้นักเรียนใช้เพียงพอแ wifi ฟรีทั้ง 2 แคมปัส
 • จำนวนนักเรียนใน 1 ห้องมีไม่เกิน 12 คน สำหรับคอร์สผู้ใหญ่และไม่เกิน 14 คนสำหรับคอร์สของนักเรียนของนักเรียนอายุต่ำกว่า 18 ปี
 • ที่ปรึกษานักเรียนดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดและสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมงในกรณีฉุกเฉิน
 
หลักสูตรที่เปิดสอน และรายละเอียดของหลักสูตร
 
ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)
          เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยในช่วงเช้าจะเน้นการสอนไวยกรณ์ คำศัพท์ การพูด การฟัง การอ่านและการเขียน ในช่วงบ่ายจะเน้นการออกเสียงอย่างถูกต้อง, การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเพิ่มทักษะด้านการภาอังกฤษให้ใช้ได้คล่องมากขึ้น หลักจากเรียนคอร์สนี้จบนักเรียนมักจะเรียนคอร์สต่อไปคือ ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในระดับอุดมศึกษา ( English for Academic Purpose)
 
วันที่เริ่มเรียน :  ทุกวันจันทร์
ระยะเวลาในการเรียน : 2 สัปดาห์ขึ้นไป
ตารางเรียน :  เต็มวันและครึ่งวัน
ระดับขั้นของคอร์ส : 5 ขั้น – เริ่มจากระดับเบื้องต้นจนถึงระดับสูงสุด

 
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสอบ IELTS (IELTS Preparation)/ ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในระดับอุดมศึกษา (English for Academic Purposes)
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์หรือที่ประเทศอื่นๆที่ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน  นักเรียนจะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ ด้านภาษาอังกฤษเพื่อจะได้ใช้ในการเรียนที่มหาวิทยาลัยควบคู่ไปกับทักษะในการเตรียมตัวสอบ IELTS นักเรียนมักจะเรียนหลักสูตรนี้ก่อนที่จะเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์
วันที่เริ่มเรียน :  ทุกวันจันทร์
ระยะเวลาในการเรียน : 2 สัปดาห์ขึ้นไป
ตารางเรียน :  เต็มวัน
ระดับขั้นของคอร์ส : 3 ขั้น – เริ่มจากระดับกลางจนถึงระดับสูงสุด

 
 • ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการเตรียมตัวสอบ TOEFL และ Cambridge (Exam Preparation)
หลักสูตรนี้เป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนเพื่อการสอบ TOEFL หรือ  Cambridge examinations โดยการสอบ 2 แบบนี้จะเป็นการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก
วันที่เริ่มเรียน :  ขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียน
ระยะเวลาในการเรียน : 4-12 สัปดาห์
ตารางเรียน :  ครึ่งวัน โดยจะเรียนในช่วงบ่ายต่อจากการเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป
ระดับขั้นของคอร์ส : 2 ขั้น – เริ่มจากระดับสูงจนถึงระดับสูงสุด

 
 • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและพัฒนาทักษะการทำงาน (Business & Work Skills Development)
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่วางแผนจะทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษด้านธุรกิจเพื่อที่จะสามารถใช้ได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ โดยทั่วไปนักเรียนที่มี Working holidays visa จะเรียนคอร์สนี้ก่อนที่จะเริ่มต้นทำงานในประเทศนิวซีแลนด์
วันที่เริ่มเรียน :  ขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียน
ระยะเวลาในการเรียน : 4 สัปดาห์
ตารางเรียน :  เต็มวัน
ระดับขั้นของคอร์ส : 3 ขั้น – เริ่มจากระดับกลางจนถึงระดับสูงสุด
 
คอร์สสำหรับเด็กอายุ 13-17 ปี

 
 • ภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)
หลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาทักษะต่างๆด้านภาษาอังกฤษและเสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน โดยในช่วงเช้าจะเน้นการสอนไวยกรณ์ คำศัพท์ การพูด การฟัง การอ่านและการเขียน ในช่วงบ่ายจะเน้นการออกเสียงอย่างถูกต้อง, การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเพิ่มทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษให้ใช้ได้คล่องมากยิ่งขึ้น นักเรียนสามารถเปลี่ยนไปเรียนคอร์สต่อไปคือภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อได้ (English for Further Studies)
วันที่เริ่มเรียน :  ทุกวันจันทร์
ระยะเวลาในการเรียน : 2 สัปดาห์ ขึ้นไป
ตารางเรียน :  เต็มวันและครึ่งวัน
ระดับขั้นของคอร์ส : 5 ขั้น – เริ่มจากระดับเบื้องต้นจนถึงระดับสูงสุด

 
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ(English for Further Studies – EFS)
หลักสูตรนี้เน้นการเตรียมพื้นฐานด้านการศึกษาตามระบบการเรียนการสอนในรร.มัธยมของประเทศนิวซีแลนด์ โดยที่นักเรียนจะได้พัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษและทักษะด้านการเรียนเพื่อเพิ่มความมั่นใจสำหรับความสำเร็จในการเรียนในรร.มัธยมต่อไป หลักสูตรนี้ได้รับความนิยมจากนักเรียนจากนักเรียนที่จะเรียนต่อที่รร.มัธยมในนิวซีแลนด์เป็นอย่างมาก
วันที่เริ่มเรียน :  ทุกวันจันทร์
ระยะเวลาในการเรียน : 2 สัปดาห์ ขึ้นไป
ตารางเรียน :  เต็มวัน
ระดับขั้นของคอร์ส : 5 ขั้น – เริ่มจากระดับเบื้องต้นจนถึงระดับสูงสุด
 
 
คอร์สสำหรับเด็กเล็ก (8-12 ปี) *
 • ภาษาอังกฤษทั่วไปสำหรับเด็ก     (Junior English)
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับเด็กเล็ก การเรียนการสอนจะเน้นที่สนุกสนานและบรรยากาศที่เป็นกันเอง ครูผู้สอนจะสอนภาษาอังกฤษให้แก่เด็กๆผ่านทางศิลปะ ดนตรี วิทยาศาสตร์ การแสดง เกมส์ กีฬา และกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ
วันที่เริ่มเรียน :  ทุกวันจันทร์
ระยะเวลาในการเรียน : 2 สัปดาห์ ขึ้นไป
ตารางเรียน :  เต็มวันและครึ่งวัน
ระดับขั้นของคอร์ส : 5 ขั้น – เริ่มจากระดับเบื้องต้นจนถึงระดับสูงสุด

 
 • ภาษาอังกฤษ + กิจกรรม   (English Plus Activities)
ภาษาอังกฤษ + กิจกรรม สำหรับเด็กอายุ 8-18 ปี *
นักเรียนจำได้ความรู้และความสนุกสนานจากการเรียน ในช่วงเช้าจะเรียนภาษาอังกฤษและ ในช่วงบ่ายนักเรียนจะได้ไปท่องเที่ยวยังสถานที่เที่ยวต่างๆ และทำกิจกรรมที่น่าสนใจในอ๊อคแลนด์ เช่น การเล่นสกีในร่ม ขี่ม้า เล่นเรือใบ แช่น้ำที่บ่อน้ำพุร้อนตามธรรมชาติ เยี่ยมชม Sky Tower สวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์และสวนสนุก
วันที่เริ่มเรียน :  ช่วงเดือน ธ.ค. – เม.ย. และ ก.ค. – ส.ค.
ระยะเวลาในการเรียน : 2 – 4 สัปดาห์
ตารางเรียน :  เต็มวัน
ระดับขั้นของคอร์ส : 5 ขั้น – เริ่มจากระดับเบื้องต้นจนถึงระดับสูงสุด
 
* Unique New Zealand สามารถรับนักเรียนอายุ 8-10 ปี ได้ในกรณีที่มีผู้ปกครองมาอยู่ด้วยเท่านั้น หรือถ้านักเรียนอายุ 10 ปีขึ้นไปทางโรงเรียนสามารถรับนักเรียนเข้าเรียนได้ถ้านักเรียนมากับกรุ๊ปทัวร์โดยไม่ต้องอยู่กับผู้ปกครองก็ได้ Unique New Zealand ได้รับการรับรองจาก กระทรวงศึกาธิการของนิวซีแลนด์ให้สามารถรับนักเรียนอายุ 11 ปีขึ้นไปได้โดยไม่ต้องมีผู้ปกครองมาอยู่ด้วย
 
 
เส้นทางการศึกษาต่อ
 • นักเรียนสามารถเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัยชั้นนำในนิวซีแลนด์
โฮมสเตย์
 • อยู่ใกล้โรงเรียน
 • ค่าโฮมสเตย์รวมอาหาร 3 มื้อ
 • เจ้าหน้าที่จัดหาโฮมสเตย์มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง
 • โฮมสเตย์ทั้งหมดได้ผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนอย่างพิถีพิถัน
 • โฮมสเตย์มีความเอาใจใส่และดูแลนักเรียนอย่างดีเสมือนเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว
กิจกรรมต่างๆที่ทางรร.สามารถจัดให้นักเรียน
 • กิจกรรมทางสังคม
 • กิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆ
 • กิจกรรมทางวัฒนธรรม
 • ทริปในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์
การบริการอื่นๆของโรงเรียน
 • สามารถติดต่อที่ปรึกษานักเรียนได้ 24 ชั่วโมงในกรณีฉุกเฉิน
 • คณะครูให้ความสนับสนุนและคำปรึกษาด้านการเรียน
 • จัดหาโฮมสเตย์และบริการรถรับส่งสนามบิน
 
  โปรโมชั่นสุดพิเศษ สำหรับนักเรียนอายุ 12-17 ปี

สำหรับคอร์สเรียนเต็มวัน – ภาษาอังกฤษทั่วไป และภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
เรียน 15 สัปดาห์ + ฟรี 3 สัปดาห์
เรียน 20 สัปดาห์ + ฟรี 4 สัปดาห์ 
เรียน 25 สัปดาห์ + ฟรี 5 สัปดาห์ 
เรียน 30 สัปดาห์ + ฟรี 6 สัปดาห์ 

โปรโมชั่นสุดพิเศษ สำหรับนักเรียนอายุ 18 ปีขึ้นไป


สำหรับคอร์สเรียนเต็มวัน – ภาษาอังกฤษทั่วไป และภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสอบ IELTS  
เรียน 10 สัปดาห์ + ฟรี 2 สัปดาห์ + ฟรี ค่าประกัน ($84)
เรียน 15 สัปดาห์ + ฟรี 3 สัปดาห์ + ฟรี ค่าประกัน ($125)
เรียน 20 สัปดาห์ + ฟรี 4 สัปดาห์ + ฟรี ค่าประกัน ($149)
เรียน 25 สัปดาห์ + ฟรี 5 สัปดาห์ + ฟรี ค่าลงทะเบียน ($199) 
เรียน 30 สัปดาห์ + ฟรี 6 สัปดาห์ + ฟรี ค่าลงทะเบียน ($220) + ฟรี ค่าประกัน ($224)
 
ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่าย ปี 2018 
English Courses Course fee per week (NZD)
Full-time (25 hrs per week
Mon-Fri,9-15 am to 3pm )
 
2-12 weeks
 
390
13-24 weeks 370
25+ weeks 350
Part-time (15 hrs per week
Mon-Fri,9:15 am to 12:15pm)
25+ Weeks 300
Full-time (20 hrs per week, Mon-Fri, 8:00 -12.00 pm ) Adult students only  14-19 Weeks 350
20+ Weeks 320
English Plus Activities
Morning English classes
Afternoon Activities
 
290
270
 
Additional Costs (ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

 
Course Registration  220  (NZD)  
Materials Cost   40   (NZD)
Airport Transfer (one-way) 100  (NZD)
Homestay Registration 200  (NZD) **under 17 $250**
Homestay (per week) 270  (NZD)
Homestay (per week) สำหรับนักเรียนอายุต่ำกว่า 13 ปี  300  (NZD)
                                                                
                                                                       
                                                       
                                                             
                                                              
                   

Information

Click Education Consultant Co., Ltd.
30/178 ซ. เรวดี 44 (ซ. 31/1 เดิม)  ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทร. 02.951.7483 แฟกซ์ 02.951.6964
094-196-6449, 089-928-0106,
092-641-9479, 089-148-2699

E-mail: info@clickeducation.net