Lloyds International College

Country
Australia
Region
Type

Lloyds International College
www.lloydscollege.nsw.edu.au

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1999 ซึ่งจัดหลักสูตรขึ้นเพื่อนักเรียนต่างชาติในการเข้าม้เรียนในออสเตรเลีย ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองซึ่งนักเรียนสามารถเดินทางได้แบบสบายเพราะตัวสถาบันอยู่ไม่ไกลกับ Town Hall Station ซึ่งเป็นสถานีศูนย์กลางของการเดินทางมีหลักสูตรมากมายให้น้องๆได้เลือกเรียน


ราคาหลักสูตรสุดประหยัด
 
หลักสูตร ระยะเวลา/สัปดาห์ AUD บาท
English Course 24 4,080 122,400
English Course 36 6,120 183,600

สถาบันเป็น 1 ในสมาชิกของ The Education Group ซึ่งประกอบไปด้วย
North Sydney English College www.northsydneycollege.com.au
Mercury college www.mercurycolleges.com
Lloyds International College www.lloydscollege.nsw.edu.au
Cambridge College International www.cambridgecollegeinternational.com.au

Information

Click Education Consultant Co., Ltd.
สาขา บางลำพู
6
ซอยวรพงษ์ แขวงบ้านพานถม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร. 02.951.7483 
094.196.6449, 089-928-0106,
092-641-9479, 089-148-2699

E-mail 
: info@clickeducation.net
Facebook : www.facebook.com/Clickedu
LINE ID : clickeducation