TAFE QUEENSLAND

Country
Australia
Region
Type

TAFE QUEENSLAND
www.tafeqld.edu.au

เป็นสถาบันอาชีวะของรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุด มีความมั่นคงในเรื่องของสถาบัน ทั้งคุณภาพ ประสบการณ์การเรียนการสอนที่ยาวนานกว่า 130 ปี อาจารย์ที่มีประสิทธิภาพ และเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย สถานที่เรียนกว้างขวางและมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อาทิ ห้องสมุด ร้านอาหารและภัตตาคาร ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ร้านทำผม ร้านหนังสือ เป็นต้น ด้วยประวัติศาสตร์กว่า 120 ปี พร้อมเครือข่ายของสถาบันที่มีอยู่ทั่วรัฐ วิทยาเขตมากกว่า 100 แห่ง และหลักสูตรมากกว่า 800 หลักสูตร สถาบัน TAFE Queensland (สถาบันอาชีวะ รัฐควีนแลนด์) เป็นเสมือนผู้จัดหาการศึกษาด้านวิชาชีพ การฝึกอบรม และการศึกษาผู้ใหญ่ ที่ใหญ่ที่สุด และประสบการณ์สูงสุด ในรัฐควีนแลนด์ ที่มีชื่อว่า “Smart State” ของออสเตรเลีย

สถาบันอาชีวะ รัฐควีนแลนด์ มีหลักสูตรที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ด้านการสอน และการฝึกอบรม หลุกสูตรต่างๆ มีให้นักศึกษาเลือกเรียนในหลายหลักสูตร เช่น ด้านศิลปะ และความบันเทิง การท่องเที่ยว และการโรงแรม แฟชั่น ธุรกิจ บริการชุมชน ยานยนต์ วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อาคาร และการก่อสร้าง ด้วยประสบการณ์การสอนที่มีชื่อเสียงของสถาบันอาชีวะรัฐควีนแลนด์ หลากหลายหลักสูตรที่นำเสนอด้วยการศึกษาที่มีคุณภาพ เน้นทางด้านภาคปฏิบัติ และการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพในอนาคต รวมถึงคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และประสบการณ์จริงในอุตสาหกรรม จะเห็นว่าสถาบันอาชีวะ รัฐควีนแลนด์ นักศึกษาสามารถนำทักษะการเรียนการสอนไปใช้ได้จริง ในการประกอบอาชีพ และการเรียนต่อไปในอนาคต TAFE Queensland เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดใน Queensland เปิดสอนมากกว่า 500 หลักสูตร และนักเรียนทั่วโลกกว่า 180,000 คนต่อปี ตั้งแต่ ปี 2013 เป็นต้นมา

TAFE Queensland มีสถาบันเครือข่ายในทุกภูมิภาคของรัฐ Queensland ประกอบด้วย

- TAFE Queensland Brisbane
- TAFE Queensland SkillTech
- TAFE Queenlands Gold Coast
- TAFE Queenlands East Coast
- TAFE Queenlands South West
- TAFE Queenlands North
International Second Language Proficiency Rating (ISLPR) Preparation Program
คอร์สเข้มข้นสำหรับนักเรียนที่ต้องการสอบ ISLPR  ระยะเวลาเรียน 6 สัปดาห์ โดยสามารถนำผลสอบไปยื่นเข้าเพื่อเรียนต่อในระดับวิชาชีพและอุดมศึกษา ผลสอบสามารถใช้ได้เฉพาะในรัฐควีนส์แลนด์

English for Academic Purposes
หลักสูตรนี้ เหมาะกับนักศึกษาที่มีความต้องการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนในระดับสูง หรือในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเน้นทักษะการเรียนรู้และการฝึกให้สามารถอ่านเขียนได้อย่างคล่องแคล่ว

English for Academic Purposes – Nursing speciality
เหมาะกับนักศึกษาที่มีความต้องการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนในระดับสูง หรือในระดับมหาวิทยาลัย ที่ต้องการเรียนด้านพยาบาลโดยเฉพาะ

General English (Elementary to Advanced) – Intensive
การเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรเข้มข้นเป็นหนทางที่ดีเลิศที่จะเรียนการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม กับการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ทุกระดับพัฒนาขึ้นเพื่อครอบคลุมทักษะด้าน การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน รวมทั้งหลักไวยากรณ์ และฝึกการออกเสียง นักศึกษาจะพบว่าการเรียนภาษา อังกฤษจะพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว โดยวิธีที่สนุกสนานไปกับการเรียน บทเรียนต่าง ๆ มีคุณภาพสูง น่าสนใจ และ มีประโยชน์

Preparation Program for the IELTS Examination
เป็นหลักสูตรเข้มข้นเพื่อเตรียมพื้นฐานให้แน่นในทักษะที่จะต้องใช้ในการสอบข้อสอบ IELTS เพื่อใช้ในการศึกษาต่อ หลักสูตรนี้นักศึกษาแต่ละคนต้องโต้ตอบกับอาจารย์ผู้สอนตลอดเวลา นักศึกษาสามารถเรียนแบบระยะยาวได้โดยลง เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป แล้วเลือกเรียนการเตรียมสอบ IELTS เป็นวิชาเสริม หลักสูตรวิชาชีพมีสาขาที่เปิดสอนดังนี้
 • Acting, screen and media
 • Aged care
 • Adult Migrant English Program (AMEP)
 • Animal science
 • Beauty and hairdressing
 • Business
 • Children’s services
 • Community services
 • Dental services
 • Digital design and IT
 • Education and training
 • Engineering and built environment
 • English language studies
 • Fashion
 • Horticulture and floristry
 • Hospitality
 • Indigenous programs
 • Literacy and numeracy
 • Music and sound production
 • Nursing
 • School alternatives
 • Science and allied health
 • Skills for Education and Employment (SEE)
 • Sports and recreation
 • Tourism and events
 • Transport, logistics and warehousing
 • Visual arts and photography
TAFE Queensland Brisbane 24 Weeks  
ประเภทค่าใช้จ่าย Per week (AUD) (AUD) (Baht)          
ค่าสมัคร   150.00 3,900.00          
ค่าเล่าเรียน 202.50 4,860.00 126,360.00          
ค่าประกันสุขภาพ 8 เดือน (ประมาณ)   392.00 10,192.00          
Airport Pickup – คนมารับที่สนามบิน   125.00 3,250.00          
Homestay Placement – ค่าจัดหาที่พัก   240.00 6,240.00          
Homestay with meals (อยู่ขั้นต่ำ 4weeks) 265.00 1,060.00 27,560.00          
ค่าธรรมเนียมขอ Visa     15,950.00          
ค่า บ. ตัวแทนรับเอกสาร (VFS)     600.00          
ค่าตรวจสุขภาพเพื่อขอ Visa (BNH/ Bangkok Hospital) ชำระที่รพ.     2,500.00          
ตั๋วเครื่องบิน ไปเที่ยวเดียว ประมาณ(สามารถหาซื้อได้เอง)     23,000.00          
รวม   6,827.00 219,552.00          


** อัตราแลกเปลี่ยน (ประมาณ)  26 บาท ต่อ 1 AUD$

Information

Click Education Consultant Co., Ltd.
สาขา บางลำพู
6
ซอยวรพงษ์ แขวงบ้านพานถม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร. 02.951.7483 
094.196.6449, 089-928-0106,
092-641-9479, 089-148-2699

E-mail 
: info@clickeducation.net
Facebook : www.facebook.com/Clickedu
LINE ID : clickeducation