Business & Hotel Management School ( B.H.M.S)

Country
Switzerland
Region
Switzerland
Type

BHMS Business & Hotel Management School

(โรงเรียนการบริหารจัดการธุรกิจและการโรงแรม BHMS)

ตั้งอยู่ที่เมืองลูเซิร์น และเป็นหนึ่งในสมาชิกของเครือข่ายสถาบันการศึกษา Benedict Switzerland ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีการพัฒนา และเติบโตจนกลายเป็นเครือข่ายสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลโดย BHMS เปิดสอนหลักสูตรการบริหารจัดการ ธุรกิจการโรงแรมที่ได้มาตรฐาน ซึ่งนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกกว่า 600 คนต่อปี ได้รับการเตรียมความพร้อมให้กับตนเองสู่โอกาส

 • หลักสูตรการศึกษาอันโดดเด่นของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เรียน 6 เดือนและฝึกงาน 6 เดือน พร้อมเงินเดือนในแต่ละปีการศึกษาพัฒนาความรู้ทางวิชาการและทักษะภาคปฏิบัติพร้อมวุฒิการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
 • รับรองเงินเดือนขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 2,168 CHF (75,000-80,000 บาท) ระหว่างการฝึกงานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • ระบบการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับอาชีตการงานในอนาคตของนักเรียนด้วยประสบการณ์ทำงานโดยตรงจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์และในระดับนานาชาติ
 • อาคาร สถานที่ และระบบการดูแลนักเรียนครบวงจร ใจกลางเมือง Luzern เมืองที่เป็นศุนย์กลางยุโรป สวยงาม ปลอดภัย และมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมมากที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์
 • ช่วยเหลือจัดหางานให้นักเรียนหลังจบการศึกษา
 • ประวัติและมาตรฐานยาวนานกว่า 86 ปีภายใต้ Benedict Education Group กลุ่มการศึกษาชั้นนำของยุโรป
 • BHMS Business and Hotel Management School มีประสบการณ์ในการสอนทางด้านการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์มาอย่างมาก ซึ่งสถาบันเองมีทั้งหมด 5 วิทยาเขตด้วยกันในเมืองลูเซิร์น และต้อนรับนักเรียนมาแล้วมากกว่า 15,000 คน
 • BHMS Business and Hotel Management School เป็นเพียงไม่กี่สถาบันในสวิตเซอร์แลนด์ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลกลางของสวิตเซอร์แลนด์ ในวิทยะฐานะ Suisse Federal College of Higher Education
 • BHMS Business and Hotel Management School ได้รับการจัดให้อยู่ 1 ใน 30 โรงเรียนการโรงแรมชั้นนำในโลก (Top 30 Hotel Management Schools in the World 2014) ซึ่งจัดอันดับโดย HotelierMiddleEast.Com
 • BHMS Business and Hotel Management School ได้ร่วมกับ The Robert Gordon University (Top 5 Ranking ของมหาวิทยาลัยทางสาขาวิชาทางการโรงแรม ของ UK) และ City University of Seattle ในการจัดทำหลักสูตรปริญญาตรี (BA) และปริญญาโท (MBA) แบบรวบรัดโดยที่ไม่ลดคุณภาพในการเรียนอีกด้วย ที่นี่นักเรียนในระดับปริญญาตรีสามารถเรียนหลักสูตรการท่องเที่ยวและการจัดการโรงแรมภายใน18 เดือน ซึ่งนี่ก็ทำให้นักเรียนได้รับการเรียนน้อยลงกว่า 6 เดือน เลยทำให้จบเร็วขึ้น และในขณะนั้นก็ยังสามารถหางานทำเพื่อเอาประสบการ์ณที่ได้เงินอีกด้วย
 • BHMS Business and Hotel Management School ได้จัดระบบภาคการศึกษาแบบเฉพาะโดยการแบ่งการเรียนทั้งหมดใน 1 ภาคการศึกษา (20 อาทิตย์ )เป็นภาคการศึกษาย่อยจำนวน 5 สัปดาห์ ซึ่งทำให้นักเรียสามารถเรียนได้ถึง 12-14 วิชาภายใน 6 เดือนโดยที่ไม่ต้องเรียนวิชาจนมากเกินไป
 • BHMS Business and Hotel Management School รับประกันการฝึกงานของนักเรียนทุกคนในแต่ละปี รวมถึงยังมีการให้คำแนะนำในการทำงาน และมองหาที่ทำงานให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาแล้วอีกด้วย
 • BHMS Business and Hotel Management School เป็นสถาบันเอกชนที่ได้รับการรับรอง eduQua ในลูเซิร์น ตามกฎหมายแห่งสวิตเซอร์แลนด์ EduQua เป็นระบบการรับรองคุณภาพและการจัดการทางด้านการศึกษาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • BHMS Business and Hotel Management School เป็น partner กับ the Robert Gordon University, Aberdeen, UK (มหาวิทยาลัย TOP 5 ของ UK) ในหลักสูตร Bachelor of Arts Degree in Hotel & Hospitality Management และ Master of Science in International Hospitality Business Management 
 • เรียนหลักสูตรปริญญาตรี 3 ปี จะได้ปริญญา 2 ใบ และเรียนหลักสูตรปริญญาโท 1 ปี จะได้ปริญญาโท 2 ใบ จาก BHMS และ the Robert Gordon University, Aberdeen, UK
 • BHMS Business and Hotel Management School เป็นสมาชิกของทาง Swiss Conference of Higher Technical Colleges และได้รับการรับรองจากรัฐบาลกลางของสวิตเซอร์แลนด์ ในวิทยะฐานะ Suisse Federal College of Higher Education
 • BHMS Business and Hotel Management School เป็นสมาชิกขององค์กรต่าง ๆ อาทิเช่น Private School Register ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์, EURHODIP – The Leading Hotel Schools ในทวีปยุโรป, International Council on Hotel, Restaurant and Institutional Education (I-CHRIE) และ Americal Hotel & Lodging Association
 • หลักสูตร Higher Diploma ของ BHMS Business and Hotel Management School ได้รับการรับรองจาก University of Brighton, UK
 • BHMS Business and Hotel Management School เป็น Partner กับ City University of Seattle ในหลักสูตร MBA in Global Management
 • หลักสูตรการทำอาหารของทาง BHMS Culinary Academy ได้รับการรับรองจาก Accrediting Commission of the American Culinary Federation Foundation
UNDERGRADUATE PROGRAMS (ระดับปริญญาตรี) เรียน 3 ปี ได้ปริญญาบัตร Bachelor Degree จาก Robert Gordon University, UK

ปีการศึกษาที่ 1 ของหลักสูตรปริญญาตรี (Diploma Program in Hospitality Management)
หลักสูตรระยะเวลา 1 ปีสำหรับผู้ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมีความสนใจ เรียนการโรงแรมที่สวิส และการทำงานทางด้านสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หรือในระดับธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรนี้จะเน้นไปทางด้านปรับพื้นฐานและความเข้าใจทางด้านอุตสาหกรรมการโรงแรม และหลักของการจัดการและธุรกิจ หลักสูตรนี้จะประกอบด้วยการเรียนแบบทฤษฎี 20 สัปดาห์ และฝึกงาน (Paid Internship) 4-6 เดือน

ปีการศึกษาที่ 2 ของหลักสูตรปริญญาตรี (Higher Diploma Program in Hospitality Management)
นักเรียนจะได้ทำความเข้าใจในเชิงลึกของการจัดการทางธุรกิจมากขึ้น อาทิเช่น การบัญชี, การตลาดและการขาย และการบริหารบุคลากร ซึ่งเมื่อจบในระดับ Higher Diploma Program แล้วนักเรียนจะสามารถเลือกเรียนปริญญาตรีได้ 2 สาขา คือ BA Hotel & Hospitality Management หรือ BA Global Management หลักสูตรนี้จะประกอบด้วยการเรียนแบบทฤษฎี 20 สัปดาห์ และฝึกงาน (Paid Internship) 4-6 เดือน

ปีการศึกษาที่ 3 ของหลักสูตรปริญญาตรี (Bachelor of Arts Degree in Hotel and Hospitality Management) นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกัวกับทักษะและความสามารถสำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมการโรงแรมทั่วโลก ซึ่งบัณฑิตที่จบมาส่วนใหญ่จะทำงานทั้งในภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น โรงแรม, สวนสนุก, การจัดงานประชุม การแสดง และกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ หลักสูตรนี้จะประกอบด้วยการเรียนแบบทฤษฎี 20 สัปดาห์ และฝึกงาน (Paid Internship) 4-6 เดือน ปีการศึกษาที่ 3 ของหลักสูตรปริญญาตรี (Bachelor of Arts Degree in Global Management) นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาคธุรกิจ อาทิเช่น การตลาดและการขายระหว่างประเทศ, การเงิน, การธนาคาร, การจัดการ, การบริหารทั้งในภาครัฐและเอกชน เป็นต้น หลักสูตรนี้จะประกอบด้วยการเรียนแบบทฤษฎี 20 สัปดาห์ และฝึกงาน (Paid Internship) 4-6 เดือน
ปีการศึกษาที่ 1 ของหลักสูตรปริญญาตรี Diploma in Culinary Management (accredited by the American Culinary Federation Foundation)
หลักสูตรทางด้านการทำอาหารเบื้องต้นเพื่อให้นักเรียนรู้จักเทคนิคพื้นฐาน รวมถึงทักษะหลัก ๆ ในการทำอาหาร นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีทำอาหาร, การคิดต้นทุนของสูตรอาหาร, การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ, การเตรียมน้ำซุป, สต๊อก, ซอส และสลัด รวมถึงหลักการทางด้านการจัดการ, โภชนาการ และการบัญชีเบื้องต้น หลักสูตรนี้จะประกอบด้วยการเรียนแบบทฤษฎี 20 สัปดาห์ และฝึกงาน (Paid Internship) 4-6 เดือน

ปีการศึกษาที่ 2 ของหลักสูตรปริญญาตรี – Advanced Diploma in Culinary Management (accredited by the American Culinary Federation Foundation)
หลักสูตรการทำอาหารที่จะพัฒนานักเรียนจากหลักสูตรการเรียน Diploma มากขึ้น โดยนักเรียนเริ่มที่จะเรียนรู้อาหารยุโรปจากการเตรียมทำอาหารต่าง ๆ ตั้งแต่ Appetizers, Fish, Vegetarian และ Main Course หลักสูตรนี้จะประกอบด้วยการเรียนแบบทฤษฎี 20 สัปดาห์ และฝึกงาน (Paid Internship) 4-6 เดือน

Post Graduate Diploma in Culinary Management (accredited by the American Culinary Federation Foundation)

 

หลักสูตรการทำอาหารซึ่งจะเรียนรู้ในเชิงลึกทั้งทางด้านปฏิบัติ และทางด้านธุรกิจร้านอาหาร โดยรายวิชาจะเน้นพัฒนาความรู้ในเชิงการเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคต ทั้งทางด้านการสร้าง Culinary Teams, Team Working Skills เป็นต้น หลักสูตรนี้จะประกอบด้วยการเรียนแบบทฤษฎี 20 สัปดาห์ และฝึกงาน (Paid Internship) 4-6 เดือน

Post Graduate Diploma in Culinary Management (accredited by the American Culinary Federation Foundation) หลักสูตรการทำอาหาร สำหรับนักเรียนที่จบปริญญาตรี ที่ต้องการเรียนรู้การทำอาหาร และการเป็นเจ้าของร้านอาหารในอนาคต โดยรายวิชาจะเรียนตั้งแต่ พื้นฐานการเตรียมอาหารเบื้องต้น จนถึงการออกแบบเมนูอาหาร รวมถึงโภชนการ และการจัดการร้านอาหารอีกด้วย หลักสูตรนี้จะประกอบด้วยการเรียนแบบทฤษฎี 20 สัปดาห์ และฝึกงาน (Paid Internship) 4-6 เดือน
Post Graduate Diploma Hospitality Management
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบัณฑิตที่จบใหม่ แต่ไม่ได้จบทางด้านสาขาการโรงแรม และต้องการเปลี่ยนมาทำงานทางด้านการโรงแรมแทน ซึ่งรายวิชาจะเป็นการพัฒนาในเรื่องของความรู้เพื่อให้เข้าสู่อุตสาหกรรมการโรงแรมมากขึ้น โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้การฝึกวิชาชีพเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น ระบบบริการอาหาร, การจัดการธุรกิจการโรงแรม, ทักษะความเป็นผู้นำ เป็นต้น หลักสูตรนี้จะประกอบด้วยการเรียนแบบทฤษฎี 20 สัปดาห์ และฝึกงาน (Paid Internship) 4-6 เดือน Master Degree in Internatonal Hospitality Business Management (ACBSP Accredited)
เรียน 1 ปี ได้ปริญญาบัตร (ปริญญาโท) จาก Robert Gordon University, UK และ PGD Certificate จาก BHMS University Centre

หลักสูตรจะเหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านการโรงแรม หรืองานบริการด้านอื่น ๆ โดยจะมีสาขาให้เลือกเรียนดังนี้
– Sport, Event & Marketing Management
– Spa, Beauty & Healthcare Management
– Fashion, Design & Interior Decoration Management
– Branding, Luxury Products & Service Management

หลักสูตรระยะเวลา 1 ปี เรียนภาคทฤษฎี 6 เดือน + ฝึกงาน 6 เดือน MBA Hospitality Management // MBA Global Management (together with the City University of Seattle)
สิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้จากการเรียน MBA
• การทำแผนธุรกิจ อาทิเช่น Development, Analysis และ Improvement
• การทำ Teambuilding, การประเมินผลงาน
• การทำ E-Portfolio ตั้งแต่ Collecting, Assembling, Managing และ Promoting
• การพัฒนาบุคลาคร Building Skills และ Raising Self Awareness
• การฝึกอบรมต่าง ๆ การทำโปรเจคทางธุรกิจ

หลักสูตรนี้จะประกอบด้วยการเรียนการสอนทั้งสิ้น 2 ปี โดยแต่ละปีจะแบ่งเป็นการเรียนแบบทฤษฎี 20 สัปดาห์ และฝึกงาน (Paid Internship) 4-6 เดือน

สำหรับ ผู้ที่ต้องการเรียน MBA จบภายใน 1 ปี สามารถเลือกเรียน MBA Global Management (Fast-Track) ได้ โดยจะไม่มีการฝึกงาน และเรียนทั้งสิ้น 2 ภาคการศึกษา

Information

Click Education Consultant Co., Ltd.
30/178 ซ.เรวดี 31/1 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทร. 02.951.7483 แฟกซ์ 02.951.7483
094-196-6449, 089-928-0106,
092-641-9479, 089-148-2699

E-mail: info@clickeducation.net