New Zealand Summer Course March-April 2023

Country
New Zealand
Region
Type

ผู้ปกครอง และน้องๆคนไหน กำลังมองหากิจกรรมช่วงปิดเทอมที่มีประโยชน์ และสนุกให้กับบุตรหลานของตนเอง Click Education ขอแนะนำกิจกรรม Summer at New Zealand โดยน้องๆจะได้ไปฝึกฝนภาษาอังกฤษ กับอาจารย์เจ้าของภาษา จริงๆ พร้อมมีกิจกรรมหลากหลายให้น้องๆได้ทำ เช่น การปีนเขา และการเข้าชมสถานที่สำคัญในเมือง Auckland ประเทศ นิวซีแลนด์ และน้องน้องยังได้เข้าไปเรียนร่วมกับเด็กพิ้นเมืองชาวนิวซีแลนด์ ในโรงเรียนมัธยมของประเทศนิวซีแลนด์

โดยมีกำหนดการเดินทางวันที่ 19  มีนาคม - 15 เมษายน 2566 โดยราคาที่รวมทั้งที่พัก ค่าอาหาร ตั๋วเครื่องบิน ค่าเรียนภาษา ค่าประกันสุขภาพ พร้อมทั้งครูพี่เลี้ยงคนไทย และค่าเข้าชมตามที่ระบุไว้ในรายการ เพียง 197,900 บาท และหากสมัครภายใน 31 ธันวาคม 2565 จะได้รับส่วนลดอีก 3,000 บาท สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-951-7483 หรือไลน์ไอดี clickeducation ได้ตลอดเวลาค่ะ :)

KIWI ENGLISH ACADEMY ก่อตั้งเมื่อปี 1991 ตั้งอยู่ในย่าน   New Market ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เปิดสอนในหลาย หลักสูตร รวมทั้ง High School Prepare Program นอกจากนี้โรงเรียนยังมี Student welfare Services ที่จะคอยให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ น้องน้องสามารถเข้าเรียนภาษาอังกฤษแยกตามระดับที่สอบวัดระดับได้  ไม่ได้เรียนจับกลุ่มกันกับนักเรียนไทยที่ไปด้วยกัน   Marcellin College  เป็นโรงเรียนสห ก่อตั้งเมือปี 1958 โรงเรียนมีพืนที่กว้างขวาง ตั้งอยู่ royal oak เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดกลาง ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 500 คน ซึ่งจะส่งผลดีของน้องน้องที่จะไปทดลองเรียน น้องน้องจะได้รับการต้อนรับบรรยากาศที่อบอุ่น 
  สัปดาห์แรกเรียนภาษาที่ kiwi English Academy เพือให้น้องน้องได้ปรับตัว และปรับภาษาอังกฤษก่อน น้องน้องจะเรียนและสลับกับทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆ และทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของชาวกีวี โดยในระหว่างสัปดาห์นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมสันทนาการต่างต่าง เช่น sky tower, Auckland Zoo, Maori Concert, Devonport, Rainbows and Amusement Park, Rock climbing เป็นต้น 

2 สัปดาห์ตรงกลาง น้องน้องจะได้เข้าไปเรียนร่วมกับเด็กพื้นเมืองนิวซีแลนด์ ที่ Marcellin college  ในโรงเรียนมัธยม ที่ทางโรงเรียนจะจัดสรร บัดดี้ให้กับน้องในวัยที่ไล่เลี่ยกัน เพื่อจะได้คอยช่วยเหลือและเป็นเพื่อนกัน น้องน้องจะได้เห็น ได้มีประสบการณ์การเข้าเรียนจริงในโรงเรียนพิ้นเมืองของประเทศนิวซ๊แลนด์ และช่วงสุดสัปดาห์น้องน้องยังได้ไปทำกิจกรรมที่เมือง Rotarua เมืองยอดฮิตของประเทศนิวซีแลนด์

สัปดาห์สุดท้ายกลับมาที่ kiwi English Academy อีกครั้งเพือจะมาทบทวนว่าน้องได้ประโยชน์อะไรจากการเรียนในโรงเรียนมัธยมบ้าง พร้อมทั้งยังได้เรียนภาษาและทำกิจกรรมต่างต่าง ร่วมโปรแกรมได้ตั้งแต่อายุ 12 – 17 ปี 
  - ค่าลงทะเบียน และค่าเรียนตลอดหลักสูตร
- ค่าที่พักห้องคู่กับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์และค่าอาหาร 3 มื้อ
- ค่าวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ 
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ ชั้นประหยัด
- ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
- ค่ารถรับส่ง-สนามบิน
- ค่าพี่เลี้ยงคนไทยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการเดินทาง (คณะนักเรียนอย่างต่ำ 10 คน)
  • ค่าทำหนังสือเดินทาง
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน , ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
  • ค่ารถโดยสารเดินทางไปโรงเรียน
  • กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน
  • เตรียมสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) จำนวน 1 ชุด โดยที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ
  • ชำระค่ามัดจำ 40,000 บาทถ้วน ในวันที่ทำการสมัคร (บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น)
  • เตรียมเอกสารทำวีซ่าก่อนวันที่ 1 มกราคม 2566
ชั่วโมเรียน/สัปดาห์ 15 ชั่วโมง เรียนแบบสนุก ร่วมห้องเรียนกับเพื่อนใหม่ชาวต่างชาติ (หากน้องๆทำการวัดระดับผ่านแล้วสามารถไปเรียนรวมได้ค่ะ)
สถานที่ทัศนศึกษา หลังเลิกเรียน หลังจากเลิกเรียน พาน้องๆ ไปทัศนศึกษาชมสถานที่ต่างๆในเมือง Auckland ทำกิจกรรมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกับนักเรียนชาวนิวซีแลนด์พร้อมกับร่วมทำกิจกรรมในวันหยุดวันอาทิตย์กับครอบครัว ชาวนิวซีแลนด์ด้วย
ที่พัก Host Family พักห้องคู่กับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ เป็นโอกาสที่ดีสำหรับการเรียนรู้วัฒนธรรม ภาษา แล้วก็ได้เพื่อนเป็นชาวต่างชาติอีกด้วย
การดูแล นักเรียน 15 คนต่อเจ้าหน้าที่ 1 คน มีเจ้าหน้าที่คนไทยดูแลน้องๆ ตลอดการเดินทาง
ราคา 197,900 บาท พิเศษ!! ลดทันที 3,000 บาท ชำระเพียง 194,900 บาท เมื่อสมัครก่อนวันที่ 31/12/2022

Information

Click Education Consultant
6 ซอย วรพงษ์, ถ พระสุเมร,ต บ้านพานถม, อ พระนคร กทม 10200
โทร 02-951-7483, 094-196-449
       085-912-2888
Line id: clickeducation