E-MO ACADEMY

Country
Others
Region
Type

E-MO ACADEMY
https://www.facebook.com › emoacademycebu

เป็นสถาบันภาษาอังกฤษที่ให้การศึกษาเป็นหลักสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น E-Mo ได้รับชื่อมาจากคำว่าอัลกุรอานสำหรับ "ป้า" โรงเรียนภูมิใจที่เมื่อนักเรียนมาโรงเรียนเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองคนที่สองของนักเรียน E-MO เป็นหนึ่งในสถาบันชั้นนำในการดูแลและให้การศึกษาภาษาอังกฤษและได้รับเลือกให้เป็น“ The Chosen Good Camp” โดยสมาคมค่ายเยาวชนเกาหลีและความสำเร็จอื่นทำให้ E-Mo เป็นโรงเรียนที่เหมาะสำหรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่


 

น้องน้องจะได้เข้าร่วมในกีฬาคลาสออกกำลังกายและดนตรี ทาง E-MO มีกิจกรรมให้น้องเลือกมากมาย ในช่วงเวลาว่าง และวันหยุดสุดสัปดาห์ของการเรียน ซึ่งนอกจากความสนุกสนานแล้ว น้องน้องยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย ซึ่งทั้งหมดนี้จะเอื้อต่อการพัฒนาภาษาอังกฤษของน้องน้อง

 
 

Information

Click Education Consultant Co., Ltd.
สาขา บางลำพู
6
ซอยวรพงษ์ แขวงบ้านพานถม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร. 02.951.7483 
094.196.6449, 089-928-0106,
092-641-9479, 089-148-2699

E-mail 
: info@clickeducation.net
Facebook : www.facebook.com/Clickedu
LINE ID : clickeducation