NEW ZEALAND SUMMER COURSE MARCH - APRIL 2020

Country
New Zealand
Region
Type

ผู้ปกครอง และน้องๆคนไหน กำลังมองหากิจกรรมช่วงปิดเทอมที่มีประโยชน์ และสนุกให้กับบุตรหลานของตนเอง Click Education ขอแนะนำกิจกรรม Summer at New Zealand โดยน้องๆจะได้ไปฝึกฝนภาษาอังกฤษ กับอาจารย์เจ้าของภาษา จริงๆ พร้อมมีกิจกรรมหลากหลายให้น้องๆได้ทำ เช่น การปีนเขา และการเข้าชมสถานที่สำคัญในเมือง Auckland ประเทศ นิวซีแลนด์ และน้องน้องยังได้เข้าไปเรียนร่วมกับเด็กพิ้นเมืองชาวนิวซีแลนด์ ในโรงเรียนมัธยมของประเทศนิวซีแลนด์

โดยมีกำหนดการเดินทางวันที่ 14 มีนาคม - 10 เมษายน 2563 โดยราคาที่รวมทั้งที่พัก ค่าอาหาร ตั๋วเครื่องบิน ค่าเรียนภาษา ค่าประกันสุขภาพ พร้อมทั้งครูพี่เลี้ยงคนไทย และค่าเข้าชมตามที่ระบุไว้ในรายการ เพียง 163,900 บาท และหากสมัครภายใน 31 ธันวาคม 2562 จะได้รับส่วนลดอีก 3,000 บาท สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-951-7483 หรือไลน์ไอดี clickeducation ได้ตลอดเวลาค่ะ :)


 

KIWI ENGLISH ACADEMY ก่อตั้งเมื่อปี 1991 ตั้งอยู่ในย่าน   New Market ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เปิดสอนในหลาย หลักสูตร รวมทั้ง High School Prepare Program นอกจากนี้โรงเรียนยังมี Student welfare Services ที่จะคอยให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ น้องน้องสามารถเข้าเรียนภาษาอังกฤษแยกตามระดับที่สอบวัดระดับได้  ไม่ได้เรียนจับกลุ่มกันกับนักเรียนไทยที่ไปด้วยกัน   Marcellin College  เป็นโรงเรียนสห ก่อตั้งเมือปี 1958 โรงเรียนมีพืนที่กว้างขวาง ตั้งอยู่ royal oak เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดกลาง ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 500 คน ซึ่งจะส่งผลดีของน้องน้องที่จะไปทดลองเรียน น้องน้องจะได้รับการต้อนรับบรรยากาศที่อบอุ่น 
  2 สัปดาห์แรกเรียนภาษาที่ kiwi English Academy เพือให้น้องน้องได้ปรับตัว และปรับภาษาอังกฤษก่อน น้องน้องจะเรียนและสลับกับทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆ และทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของชาวกีวี โดยในระหว่างสัปดาห์นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมสันทนาการต่างต่าง เช่น sky tower, Auckland Zoo, Maori Concert, Devonport, Rainbows and Amusement Park, Rock climbing เป็นต้น และยังได้ทำกิจกรรมต่างเมืองที่ Rotorua 

2 สัปดาห์หลัง น้องน้องจะได้เข้าไปเรียนร่วมกับเด็กพื้นเมืองนิวซีแลนด์  ในโรงเรียนมัธยม Marcellin College ที่ทางโรงเรียนจะจัดสรร บัดดี้ให้กับน้องในวัยที่ไล่เลี่ยกัน เพื่อจะได้คอยช่วยเหลือและเป็นเพื่อนกัน น้องน้องจะได้เห็น ได้มีประสบการณ์การเข้าเรียนจริงในโรงเรียนพิ้นเมืองของประเทศนิวซ๊แลนด์
ร่วมโปรแกรมได้ตั้งแต่อายุ 10 – 17 ปี 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายรวมหรือไม่รวมอะไร
- ค่าลงทะเบียน และค่าเรียนตลอดหลักสูตร
- ค่าที่พักห้องคู่กับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์และค่าอาหาร 3 มื้อ
- ค่าวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ 
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ ชั้นประหยัด
- ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
- ค่ารถรับส่ง-สนามบิน
- ค่าพี่เลี้ยงคนไทยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการเดินทาง (คณะนักเรียนอย่างต่ำ 15 คน)

Information

Click Education Consultant Co., Ltd.
30/178 ซ. เรวดี 44 (ซ. 31/1 เดิม)  ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทร. 02.951.7483 แฟกซ์ 02.951.6964
094-196-6449, 089-928-0106,
092-641-9479, 089-148-2699

E-mail: info@clickeducation.net