Auckland English Academy

Country
New Zealand
Region
Type

Auckland English Academy 

 

สถาบันสอนภาษาที่มีคุณภาพด้วยระบบการเรียนการสอนแนวใหม่ที่มีประสบการณ์มากว่า 30 ปี สถาบันตั้งอยู่ใจกลางเมือง Auckland ห่างจากศูนย์กลางการค้าไม่เกิน 10 นาที เป็นสถาบันที่มีบุคคลากรอาจารย์ที่เป็นมืออาชีพ ได้รับการรับรองจาก New Zealand Qualification Authority ( NZQA) มีนักเรียนจากทั่วโลกกว่า 15 ประเทศ ทางสถาบันเล็งเห็นโอกาสสำหรับนักเรียนทุกๆที่เข้ามาเรียนใน AEA ( Auckland English Academy ) ได้มีประสบการณ์การพบเจอเพื่อนใหม่และสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตัวของนักเรียนเองได้ในขณะเดียวกัน ทางสถาบันคอยให้การสนับสนุนและผลักดันให้นักเรียนได้ไปถึงเป้าหมายตามที่นักเรียนตั้งไว้

 website : http://english.co.nz/
Communication english 

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาในชีวิตประจำวัน และพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ของนักเรียนให้มีความคล่องแคล่วและใช้ไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้อง ในทุก 6 สัปดาห์ของหลักสูตรนี้จะมีการสอบเพื่อวัดskill ภาษาอังกฤาที่นักเรียนได้เรียนมาว่ามีความพัฒนามากน้อยแค่ไหน รวมทั้งหลักสูตรนี้ยังเป็นเส้นทางที่ทำให้นักเรียนสามารถสานต่อความต้องการทางการศึกษาในอานคตของนักเรียนได้ 

IELTS Preparation
คอร์สเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่ต้องการสอบวัดศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในการศึกษาต่อหรือการทำงาน โดยจะเน้นย้ำและเพิ่มความเข้มข้นในเรื่องของ ไวยากรณ์ คำศัพท์ ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยทางสถาบันจะสอนทั้งแบบ Academic และ General Training 
 - Academic Test เป็นการสอบสำหรับคนที่ต้องการจะนำไปใช้เพื่อการศึกษา หรือ เพื่อยืนยันความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษอย่างเป็นมืออาชีพ โดยผลคะแนนเหล่านี้จะสะท้อนให้เห็นว่านักเรียนพร้อมที่จะเข้าเรียนในระดับ Academic หรือ Training ภาษาอังกฤษก่อน
 - General Training เป็นการสอบวัดระดับผลภาษาอังกฤษทั่วไปสำหรับผู้ที่ต้องการวัดภาษาอังกฤษของตัวเองว่าเรามีความรู้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสาร มาดีมากน้อยแค่ไหน โดยการสอบจะมุ่งเน้นในเรื่องของ ความรู้เบื้องต้นทางด้านภาษาอังกฤษในการใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งสถานศึกษษและที่ทำงาน


TESOL
คอร์สเตรียมควาพร้อมสำหรับนักเรียนหรือชาวต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่แต่ต้องการเป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษในประเทศของตัวเองในอนาคต

Kiwikindy
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษและเพิ่มอีก 4 สัปดาห์เพื่อทดลองหาประสบการณ์ในโรงเรียนประถมของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นโปรแกรมฝึกงานที่เป็นส่วนหนึ่งของคอร์ส TOSEL โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ลงcourse TESOL ได้เข้าทดลองสอนในโรงเรียนประถม

Employment Skill English 
ตอนเช้าเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และเรียนรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับศักยภาพด้านการทำงาน การจ้างงานใน 1คาบบ่าย นักเรียนจะได้เียนรู้วิธีการหางาน สมัครงาน เขียนเรซูเมอย่างไรให้น่าสนใจและเข้าตาผู้คัดเลือก หลังจากจบคอร์สแล้ว นักเรียนจะได้รับประกาศณียบัตร

AEA Barista 
สำหรับผู้ที่สนใจด้านกาแฟ หรืออยากเปิดร้านกาแฟในอนาคตโดยทางสถาบันมีหลักสูตรเข้มข้นที่ผสมผสานระหว่างด้าน ทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อฝึกฝนให้นักเรียนได้เป็นมืออาชีพในเรื่องของกาแฟและเรียนรู้เรื่องงานบริการไปด้วยขณะเดียวกัน โดยหลังจากที่นักเรียนจบมาแล้วจะได้รับใบประกาศณีย์บัตรเพื่อเป็นการการันตีว่านักเรียนคือ Barista ที่มีคุณภาพ

English Plus Activities
หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษบวกกับทำกิจกรรมต่างๆสำหรับนักเรียนที่มีอายุ 11 ปี ขึ้นไป โดยจะได้เรียนรู้ด้านวัฒนะธรรมของชาวนิวซีแลนด์ และ ทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆ


 
- มีเจ้าหน้าที่และอาจารย์ผู้ที่มากประสบการณ์คอยให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำนักเรียน
- ช่วยวางแผนการเรียนให้นักเรียนตัวต่อตัว
- นักเรียนสามารถปรึกษาอาจารย์ได้ตัวต่อตัว
- นักเรียนทุกคนจะได้ทำporfolio เพื่อโชว์ผลงานของตัวเองในเรื่องของการพัฒนาภาษาอังกฤษ
- นักเรียนทุกคนที่จบจาก Auckland English Academy จะได้รับ ใบประกาศณีย์บัตรเพื่อการันตีว่านักเรียนได้ผ่านการเรียนและฝึกฝนมาแ้วอย่างช้ำชอง
พักกับ Host Family ชาวนิวซีแลนด์โดยโฮมสเตย์แต่ละบ้านผ่านการตรวจสอบจากทางโรงเรียนแะได้รับการอนุญาติจากทางโรงเรียนแล้วอย่างถูกต้อง

Information

Click Education Consultant Co., Ltd.
สาขา บางลำพู
6
ซอยวรพงษ์ แขวงบ้านพานถม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร. 02.951.7483 
094.196.6449, 089-928-0106,
092-641-9479, 089-148-2699

E-mail 
: info@clickeducation.net
Facebook : www.facebook.com/Clickedu
LINE ID : clickeducation