Westlake Girls High School

Country
New Zealand
Region
Type

Westlake Girl High School

โรงเรียน Westlake Girl High School เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสำหรับนักเรียนหญิง เปิดสอนในหลักสูตร NCEA และทุ่มเทดูแลเอาใจใส่กับนักเรียนในโรงเรียนโดยเฉพาะทางด้านวิชาการ ที่จะผลักดันให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้ประสบความสำเร็จตามที่ตนเองได้ตั้งเป้าหมายไว้ในอนาคต รวมทั้งผลักดันให้นักเรียนได้เข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่ตนเองต้องการ พร้อมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆคอยsupport นักเรียนในโรงเรียนให้มีความสะดวกสบายในการเรียนมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ภายในโรงเรียนยังมีกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนได้ทำเช่นกิจกรรมด้านกีฬา หรือดนตรี เป็นต้น

Wastelake Girl High School ตั้งอยู่ในนอร์ธชอร์ของโอ๊คแลนด์ซิตี้ ใกล้กับชาดหาด และศูนย์การค้าที่คับคั่งไปด้วยผู้คน โรงเรียนตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองประมาณ 15 นาทีหากเดินทางโดยรถประจำทาง 
เปิดสอนในหลักสูตร NCEA เพื่อให้เป้ฯวิถีทางวิชาการทางหนึ่งเพื่อนนำไปสู่การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย  โรงเรียน Wastelake Girl High School ได้รับกสรยอมรับทั้งในประเทศและในนานาชาติว่าได้เป็นโรงเรียนที่มีความโดดเด่นทางด้สน วิชาการ ดนตรีและด้านกีฬา  รงมทั้งยังมีโปรแกรมอื่นๆที่น่าสนใจเพื่อเพิ่มทักษะในการด้านการบริการ การท่องเที่ยว ส่อศึกษา การพัฒนาเด็กนักเรียนและ การทัศนะศึกษานอกสถานที่

ตัวอย่างรายวิชา 
YEAR วิชาหลัก วิชาเลือก
Year 9  - อังกฤษ
- คณิตศาสตร์
- พละศึกษา
- วิทยาศาสตร์
- สังคมศาสตร์

(นร. จะต้องเรียนวิชาหลักนี่ทั้งหมด และวิชาเลือกลงวิชาเลือกอีก3 วิชา)
- ศิลปะ
- ดนตรี
- การแสดง
- การโฆษณา
- การออกแบบ
- การพัฒนาระดับโลก
- เทคโนโลยี
- ทัศนศิลป์
- ภาษาต่างประเทศ
Year 10 - อังกฤษ
- คณิตศาสตร์
- สังคมศาสตร์
- พละศึกษา

(นร. จะต้องเรียนวิชาหลักนี่ทั้งหมด และวิชาเลือกลงวิชาเลือกอีก3 วิชา)
- การออกแบบศิลปะ
- การศึกศาธุรกิจ
- เต้นรำ
- การแสดง
- ภาษาต่างประเทศ
- สื่อเพื่อการศึกษา
- ดนตรี 
- เทคโนโลยี
- ทัศนศิลป์
Year 11  - อังกฤษ
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์

(นักเรียนจะต้องเลือกเรียน อังกฤษ, คณิตและวิทยาศาสตร์เป็นวิชาหลัก และ วิชาเลือกอีก 3 วิชา)
- การบัญชี
- ศิลปะและการออกแบบ
- การศึกษาด้านธุรกิจ
- ภาษาจีน ,ฝรั่งเศส , สเปน ,ญี่ปุ่น , เยอร์มัน ,เทรีโอ เมารี
- เต้นรำ ,การแสดง ,การดนตรี 
- เทคโนโลยี ( อาหาร , สิ่งทอ , ดิจิตัล, วัสดุแข็ง)
- เศษฐศาสตร์
- ภูมิศาสตร์
- ประวัติศาสตร์
- สังคมศึกษา
- ทัศนศิลป์
Year 12  - ภาษาอังกฤษ

( นักเรียนต้องเลือกภาษาอังกฤษเป็นวิชาหลัก และต้องลงวิชาเลือกอีก 5 วิชา)
- การบัญชี
- ศิลปะ (การออกแบบ ,ประวัติศาสตร์,การถ่ายภาพ,ทัศนะ )
- วิทยาศาสตร์ (ฟิสิก, เคมี , ชีววิทยา ,วิทยาศาสตร์และโลกอวกาศ )
- การศึกษาธุรกิจ
- การพัฒนาเด็ก
- ภาษาต่างประเทศ (,ฝรั่งเศส , สเปน ,ญี่ปุ่น ,
เยอร์มัน ,เทรีโอ เมารี) 
- นิเทศศิลป์
- เทคโนโลยี ( อาหาร, สิ่งทอ, ดิจิตัล ,วัสดุแข็ง)
- เศษฐศาสตร์ , ภูมิศาสตร์
- แฟชั่นและการออกแบบ 
- ประัติศาสตร์
- การบริการ , การจัดการ และการท่องเที่ยว
- คณิตศาสตร์และแคลคูลัส
- การแสดงและการดนตรี 
- สังคมศึกษา 

 
Year 13   นักเรียนจะต้องลงเลือก 5 วิชา  - บัญชี
- ศิลปะ ( ออกแบบ, ประวัติศาสตร์ ,จิตรกรรม ,การถ่ายภาพ
,ภาพพิมพ์ ,ประติมากรรม )
- วิทยาศาสตร์ ( ฟิสิกส์ ,เคมี, ชีววิทยา )
- การศึกษาธุรกิจ
- แคลคูลัส , คณิศาสตร์
- คลาสสิคศึกษา
- เต้นรำ
- ดนตรี ( ส่วนขยาย, ร่วมสมัย)
- เทคโนโลยี ( สิ่งทอ , อาหาร , ของแข็ง ,ดิจัตัล)
- ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ (,ฝรั่งเศส , สเปน ,ญี่ปุ่น ,
เยอร์มัน ,เทรีโอ เมารี) 
- ประวัติศาสตร์
- ภูมิศาสตร์
- เศษฐศาสตร์
- พละศึกษา 
- สือศึกษา 
- สถิติเชิงปฏิบัตร
- สังคมศึกษา 
- การเดินทางและการท่องเที่ยว

ทางโรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งทางด้านการเรียนการสอนไปจนถึงมีเจ้าหน้าที่และอาจารย์คอยดูแลให้คำแนะนำแก่นักเรียน รวมทั้งมีกิจกรรมทั้งในและนอกโรงเรียนให้นักเรียนได้เลือกเข้าร่วมเพื่อนักเรียนจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ พร้อมกับฝึกศักยภาพความแข็งแรง ทางด้านร่างกาย โดยภายในโรงเรีบนยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านการกีฬา เช่น สนามอฮคกี้ , สนามฟุตบอล , สนามคริกเกต , สนามเทนนิส , สนามเน็ตบอล และโรงยิม เป็นต้น

ตัวอย่างกิจกรรมทางด้านกีฬา


โรงเรียน Wastelake Gilr High School เป็นหนึ่งในบรรดาโรงเรียนหญิงล้วนที่มีชื่อเสียงและเป็นเลิศทางด้านการกีฬา มีกีฬาให้นักเรียนได้เลือกทำกิจกรรมมากกว่า 30 ประเภท ตั้งแต่กรีฑาไปจนถึง เรือยอร์ช 

พายเรือ Wastelake Gilr High School อยู่ในวงการกีฬาพายเรือมากกว่า 30ปี และเป็นกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเป็นอย่างมาก โดยได้เข้าไปแข่งขั้นทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ รวมทั้งยังได้รับชัยชนะในการแข่งๆขันการพายเรือหลายๆประเภทจนได้รางวัล

เทนนิส โรงเรียนเปิดสอนเทนนิสตั้งแต่ในระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับแข่งขัน โดยโปรแกรมการการฝึกแบบผสมผสมสาน ที่สามารถนำมาใช้ในการแข่งขันได้จริง นอกจากนี้Wastelake Girl High School  ยังเป็นแชมป์ 4 สมัยในการแข่งขันเทสนิสในระดับประเทศรุ่นมัธยมศึกษา

วอลเลย์บอล  เป็นอีกหนึ่งกีรฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและนักเรียนในโรงเรียนด้วยเช่นกัน เนื่องจากทีมวอลเลย์บอลจากโรงเรียนได้คว้าชัยชนะจากการแข่งขันชิงชนะเลิศในระดับชั้นมัธยมศึกษา ระดับประเทศและนักเรียน Wastelake Girl High School ที่เป้ฯนักกีฬาได้เข้าร่วมเป็นนักกีฬาทีมชาติวอลเลย์บอลของประเทศนิวซีแลนด์อีกด้วยกิจกรรมอื่นๆ

ดนตรี   แผนกดนตรีของทางโรงเรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีทั้งร่วมสมัยและพื้นเมือง ในแต่ละปีจะมีกิจกรรมการเข้าร่วมการแสดงดนตรีโดยมีโรงเรียน Wastelake Boy High School เข้ามาร่วมเล่นด้วยนอกจากนี้ แผนกดนตรีของโรงเรียนยังเคยได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานดนตรีประจำปีในระดับมัธยมศึกษาอีกด้วย

การศึกษานอกสถานที่   เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เปิดโอกาสให้นักเรียนรู้เกี่ยวกับ ความรักผิดชอบ การเอาตัวรอด และการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น เพื่อให้นักเรียนได้มีศักยภาพที่ดีด้านการเข้าสังคมและคนหมู่มาก รวมทั้งให้นักเรียนได้เรียนรู้ เกี่ยวประประวัติของแต่ละสถานที่ต่างๆในประเทศนิวซีแลดน์ โดยกิจกรรมส่วนใหย่จะเป็นกิจกรรมกลางแจ้งเช่น  การเดินป่า , ปีนเขา , ตั้งแค้มพ์รงมไปถึงกิจกรรม การเล่นสกี และกิจกรรมอื่นๆที่สนุกสนานอีกมากมาย
พักกับโฮมสเตย์ที่ได้รับการรับรอง Wastelake girl โดยทางโรงเรียนมีเจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการเลือกและคัดสรร Homestay เพื่อนักเรียน โดยแต่ละโฮสสเตย์จะได้รับการตรวจสอบและการันตีจากทางเจ้าหน้าที่จนกระทั่งได้รับการอนุมัติเป็นครอบครัวโฮมสเตย์ของทางโรงเรียน

Information

Click Education Consultant Co., Ltd.
สาขา บางลำพู
6
ซอยวรพงษ์ แขวงบ้านพานถม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร. 02.951.7483 
094.196.6449, 089-928-0106,
092-641-9479, 089-148-2699

E-mail 
: info@clickeducation.net
Facebook : www.facebook.com/Clickedu
LINE ID : clickeducation