LANGPORTS ENGLISH LANGUAGE

Country
Australia
Region
Type

Langports English Language College 
 

มีอยู่ 3 แคมปัสด้วยกัน ได้แก่ Brisebane , Sydney , Gold Coast วิทยาเขตตั้งอยู่ใจกลางเมือง เป็นอาคาร 2-3 ชั้นอยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่น สวนสาธารณะ ชายหาด ร้านอาหาร และ ร้านค้า ที่ใช้เวลาเดินเพียงแค่ 2-3 นาทีเท่านั้น  มีหลักสูตรพิเศษแบบเฉพาะของสถาบันซึ่งหลักสูตรนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อวางแผนการเรียนที่เป็นเฉพาะของนักเรียนแต่ละคน เพราะเนื่องจากทางสถาบันเล็งเห็นว่านักเรียนแต่ละคนจะมีทักษะและความถนัดที่แตกต่างกัน ทางสถาบันจึงมีนโยบายช่วยเหลือและสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติมในด้านที่ตนเองถนัด รวมทั้งส่งเสริมSkills ด้านอื่นๆเพื่อส่งเสริมศักยภาพให้ตัวนักเรียนมากยิ่งขึ้น  ในการจัดระดับชั้นเรียนทางสถาบันจะจัดระดับชั้นเรียนที่เหมาะสมด้วยเช่นกัน โดยวัดจากการทดสอบ 4 skills  การพูด การฟัง การอ่านและการเขียน นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรการเรียนที่นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ มีกิจกรรมอื่นๆ ให้นักเรียนได้เข้าร่วมเพื่อเป็นประสบการณ์ รวมทั้งนักเรียนสามารถนำคำแนะนำที่อาจารย์ผู้สอนคอยชี้แนะที่เป้นประโยชน์ นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

  • คุณภาพในการเรียนการสอนมีมาตรฐานเดียวกันทุกแคมปัส
  • เป็นสถาบันเดียวที่สอนหลักสูตร UFO (Use,Focus,Option) ซึ่งเป็นหลักสูตรเฉพาะของ Langports 
  • เป็นสถาบันที่ได้รับการโหวตให้เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดในออสเตรเลีย 3 ปีซ้อนจาก EducationStar.com
  • มีนักเรียนต่างชาติมาเรียนที่ Langports กว่า 50 เชื้อชาติจากทั่วโลก
  • มีสัมมนาแนะนำหางานทำระหว่างเรียน ฟรี!
ENGLISH LANGUAGE 

เรียนภาษาอังกฤษทั่วไปเพื่อปรับทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน จำนวนชั่วโมงเรียน  Full Time 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตั้งแต่ 9.00 - 15.30 และ Part Time 16.4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตั้งแต่ 9.00-12.30