LANGPORTS ENGLISH LANGUAGE

Country
Australia
Region
Type

Langports English Language College 
 

มีอยู่ 3 แคมปัสด้วยกัน ได้แก่ Brisebane , Sydney , Gold Coast วิทยาเขตตั้งอยู่ใจกลางเมือง เป็นอาคาร 2-3 ชั้นอยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่น สวนสาธารณะ ชายหาด ร้านอาหาร และ ร้านค้า ที่ใช้เวลาเดินเพียงแค่ 2-3 นาทีเท่านั้น  มีหลักสูตรพิเศษแบบเฉพาะของสถาบันซึ่งหลักสูตรนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อวางแผนการเรียนที่เป็นเฉพาะของนักเรียนแต่ละคน เพราะเนื่องจากทางสถาบันเล็งเห็นว่านักเรียนแต่ละคนจะมีทักษะและความถนัดที่แตกต่างกัน ทางสถาบันจึงมีนโยบายช่วยเหลือและสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติมในด้านที่ตนเองถนัด รวมทั้งส่งเสริมSkills ด้านอื่นๆเพื่อส่งเสริมศักยภาพให้ตัวนักเรียนมากยิ่งขึ้น  ในการจัดระดับชั้นเรียนทางสถาบันจะจัดระดับชั้นเรียนที่เหมาะสมด้วยเช่นกัน โดยวัดจากการทดสอบ 4 skills  การพูด การฟัง การอ่านและการเขียน นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรการเรียนที่นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ มีกิจกรรมอื่นๆ ให้นักเรียนได้เข้าร่วมเพื่อเป็นประสบการณ์ รวมทั้งนักเรียนสามารถนำคำแนะนำที่อาจารย์ผู้สอนคอยชี้แนะที่เป้นประโยชน์ นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

 • คุณภาพในการเรียนการสอนมีมาตรฐานเดียวกันทุกแคมปัส
 • เป็นสถาบันเดียวที่สอนหลักสูตร UFO (Use,Focus,Option) ซึ่งเป็นหลักสูตรเฉพาะของ Langports 
 • เป็นสถาบันที่ได้รับการโหวตให้เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดในออสเตรเลีย 3 ปีซ้อนจาก EducationStar.com
 • มีนักเรียนต่างชาติมาเรียนที่ Langports กว่า 50 เชื้อชาติจากทั่วโลก
 • มีสัมมนาแนะนำหางานทำระหว่างเรียน ฟรี!
ENGLISH LANGUAGE 

เรียนภาษาอังกฤษทั่วไปเพื่อปรับทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน จำนวนชั่วโมงเรียน  Full Time 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตั้งแต่ 9.00 - 15.30 และ Part Time 16.4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตั้งแต่ 9.00-12.30  ระยะเวลาของหลักสูตร 8-70 สัปดาห์ (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่นักเรียนจะลงเรียน) และนักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ทุกวันจันทร์


CAMBRIDGE

ป็นหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น เหมาะกับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษาใน ทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน มีให้เลือกเรียนหลากหลายตามระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของแต่ละคน 
 • First [F.C.E] เรียน 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ระยะเวลาหลักสูตร 10 – 12 สัปดาห์ ต้องอยู่ level 4 ขึ้นไปจึงสามารถเรียนได้
 • Advanced [C.A.E] เรียน 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ระยะเวลาหลักสูตร 10 – 12 สัปดาห์ ต้องอยู่ level 5 ขึ้นไปจึงสามารถเรียนได้
 • Proficiency [C.P.E] เรียน 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ระยะเวลาหลักสูตร 12 สัปดาห์ ต้องอยู่ level 6 ขึ้นไปจึงสามารถเรียนได้

ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSE (EAP)

 
เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อเรียนต่อมหา วิทยาลัยในออสเตรเลีย หรือมหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติ และนักเรียนที่ต้องการสอบ IELTS 
 • เนื้อหาหลักสูตร จะสอนนักเรียนเกี่ยวPresentation หน้าห้องเรียน การเขียนในเชิงวิชาการ( Eassy ) 
 • ระยะเวลาเรียน 12 สัปดาห์ เรียน 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • Entry requirement: IELTS 5.0
 • เปิดเรียน เดือนมีนาคม, มิถุนายน และกันยายน
 • เมื่อเรียนจบ EAP จากที่นี่แล้วสามารถ pathway เข้ามหาวิทยาลัยของออสเตรเลีย ที่โคกับสถาบันได้โดยไม่ต้องมีผลสอบ IELTS 

BUSINESS 


เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในการทำงาน โดยเนื้อหาหลักสูตรจะเน้นการเขียนในเชิงธุรกิจ เช่น การโต้ตอบอีเมล์, การเขียนรายงานการประชุม เป็นต้น และยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TOEIC อีกด้วย ระยะเวลาเรียน 10 สัปดาห์ เรียน 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และต้องมีภาษาอังกฤษระดับ Intermedia ขึ้นไป
 

Information

Click Education Consultant Co., Ltd.
สาขา บางลำพู
6
ซอยวรพงษ์ แขวงบ้านพานถม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร. 02.951.7483 
094.196.6449, 089-928-0106,
092-641-9479, 089-148-2699

E-mail 
: info@clickeducation.net
Facebook : www.facebook.com/Clickedu
LINE ID : clickeducation