LANGPORTS ENGLISH LANGUAGE

Country
Australia
Region
Type

Langports English Language College 
 

มีอยู่ 3 แคมปัสด้วยกัน ได้แก่ Brisebane , Sydney , Gold Coast วิทยาเขตตั้งอยู่ใจกลางเมือง เป็นอาคาร 2-3 ชั้นอยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่น สวนสาธารณ