UNIVERSITY OF PORTSMOUTH

Country
United Kingdom
Region
Type

University of Portsmouth
http://www.port.ac.uk/


University of Portsmouth เป็นเมืองติดทะเลตั้งอยู่ทางชายฝั่งแม่น้ำทางใต้ของประเทศอังกฤษ สำหรับนักศึกษาที่กำลังมองหาเมืองที่ผู้คนเป็นมิตร ได้พบเพื่อนหลากหลายเชื้อชาติ และมีกิจกรรม พร้อมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมาย Portsmouth เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะตรงกับความต้องการของคุณ ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองที่มีแหล่งคมนาคมทั่วถึง ดังนั้น นักศึกษาที่นี่จะสามารถเดินทางได้ โดยสะดวกทั้งทางรถไฟ รถโค้ช เรือ นอกจากนี้ยังอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว แหล่ง Shopping, Sporting Life, Maritime heritage โดยมหาลัยจะห่างจากแหล่งท่องเที่ยว Seafront and Gunwharf Quays แค่เพียง 10 นาทีโดยการเดิน


 

 1. จุดมุ่งหมายของเราคือ การให้นักเรียนทุกคนได้รับประสบการณ์ที่ดี โดยเน้นความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับบทบาทที่สำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต
 2. นักเรียนของเรามีความพอใจมากกับคุณภาพของการเรียนการสอนในหลักสูตรของสถาบัน รวมทั้งการสนับสนุนจากบุคลากรและนักวิชาการของพวกเขา
 3. มีวิชาเลือกที่น่าสนใจมากมายและพร้อมที่จะเสริมทักษะที่ได้รับจากการเรียน อีกทั้งนักเรียนยังสามารถเรียนรู้ภาษาอื่นหรือพัฒนาคุณลักษณะของผู้ประกอบการ
 4. นักเรียนจะได้พบเพื่อนที่หลากหลายเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่แตกต่างกันจากเพื่อนกว่า 100 ประเทศทั่วโลก
 5. มีการลงทุนมากกว่า 70 ล้านปอนด์ เพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอน พื้นที่สำหรับด้านกีฬาและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้ออกมาดีที่สุด
 6. เป็นเมืองริมทะเลที่ยังคงรูปแบบของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เป็นเมืองที่มันสมัย และมีอากาศที่บริสุทธิ์
 7. คุณภาพของมหาวิทยาลัยสามารถพิสูจน์ได้จาก การได้รับคะแนน Research Assessment Exercise ( RAE) ในระดับที่ดีที่สุด ( Grade 5) ใน Department of Mathematics, Humanity and social science และในคณะทางด้าน Business school, Department of Mechanical and Design Engineering, Social , Historical and Literary Studies จนได้รับเกรด 4 นั่นคือเครื่องการันตีคุณภาพของระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยด้วย
Undergraduate Courses ปริญญาตรี
http://www.port.ac.uk/courses

Postgraduate Courses ปริญญาโท
http://www.port.ac.uk/courses

Pre-Sessional Course
ถ้านักศึกษาที่ได้ผล IELTS ต่ำกว่าที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ สามารถเดินทางไปเรียนภาษาก่อนได้ที่เมือง Portsmouth โดยเมื่อเรียนเสร็จสามารถเข้าศึกษาต่ออัตโนมัติในระดับปริญญา โดยไม่ต้องสอบ IELTS อีก ทั้งนี้เป็นการเพื่มความมั่นใจให้กับนักศึกษาและเตรียมความพร้อมในด้านภาษาอังกฤษด้วย
 • นักศึกษาจะได้รับส่วนลดค่าเรียน 10% ในปีแรกของการศึกษาถ้าเป็นนักเรียนนานาชาติที่ใช้ทุนตัวเองจ่ายค่าเรียน และต้องลงหลักสูตรเต็มเวลาเท่านั้น
 • นักศึกษาที่จะได้รับทุนนี้ก็ต่อเมื่อลงเรียนหลักสูตรที่มีค่าเรียนตั้งแต่ £11,500 ขึ้นไป
 • นักศึกษาไม่จำเป็นต้องสมัครในการรับทุน นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะได้รับส่วนลดอัตโนมัติเมื่อลงทะเบียน และจะได้เพียงปีแรกของการศึกษาเท่านั้น ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งในใบตอบรับการศึกษาหรือ Confirmation of Acceptance for Study (CAS) ในกรณีที่ได้รับทุนการศึกษานี้
 • นักศึกษาที่เคยรับทุนนี้แล้วจะไม่สามารถรับทุนนี้ได้อีก เมื่อลงเรียนหลักสูตรถัดไป
 • ทุนนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับทุนการศึกษาหรือส่วนลดอื่นๆได้ นอกจากส่วนลด 2% จากการชำระเงินเต็มจำนวนตั้งแต่ก่อนเริ่มเรียน

ทางมหาวิทยาลัย Portsmouth จะจัดหาที่พักให้ตามความต้องการของนักเรียน โดยจะมีทั้ง:

 • En suite rooms, shared kitchen and dining facilities (มีห้องน้ำส่วนตัว ห้องครัวและเครื่องครัวส่วนกลาง)
 • Shared bathroom, and kitchen and dining facilities (ห้องน้ำ ห้องครัวและเครื่องครัวส่วนกลาง)
 • Shared bathroom, 2 meals a day (ห้องน้ำส่วนกลาง มีอาหารให้ 2 มื้อต่อวัน)
 • Ensuite rooms, 2 meals a day (ห้องน้ำส่วนตัว มีอาหารให้ 2 มื้อต่อวัน)
 • Ensuite rooms, 1 meals a day (ห้องน้ำส่วนตัว มีอาหารให้ 1 มื้อต่อวัน)

ตัวอย่างที่พักอาศัยที่มีห้องน้ำส่วนตัว ครัวและเครื่องครัวส่วนกลาง

Margaret Rule Hall

GUILDHALL HALLS

RoomsetPortsmouth1.JPG

£ 119 ต่อสัปดาห์ (ไม่มีอาหารเตรียมให้)

£4522 ต่อปีการศึกษา 

 

ตัวอย่างที่พักอาศัยที่มีห้องน้ำส่วนตัวและมีอาหารให้ 2 มื้อต่อวัน

Rees Hall

REES/BURRELL
RoomsetPortsmouth2.JPG 

£ 135 ต่อสัปดาห์

£ 5130 ต่อปีการศึกษา

Information

Click Education Consultant Co., Ltd.
สาขา บางลำพู
6
ซอยวรพงษ์ แขวงบ้านพานถม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร. 02.951.7483 
094.196.6449, 089-928-0106,
092-641-9479, 089-148-2699

E-mail 
: info@clickeducation.net
Facebook : www.facebook.com/Clickedu
LINE ID : clickeducation