UNIVERSITY OF OTAGO LANGAUGE CENTRE

Country
New Zealand
Region
Type

UNIVERSITY OF OTAGO LANGAUGE CENTRE - DUNEDIN
www.otago.ac.nz

ศูนยภาษาแห่งมหาวิทยาลัยโอตาโก เปิดสอนการเตรียมตัวด้านภาษาอังกฤษสำหรับการเข้า เรียนในหลักสูตรพื้นฐาน ( Foundation Year) หรือการศึกษาขั้นสูงขึ้นในระดับปริญญาตรีหรือหลังปริญญาตรี และสำหรับการสื่อสารทั่วไป ศุนย์ภาษายังเป็นสถานที่จัดสอบ IELT, TOEFL และ TOEIC นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเข้าไปใช้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก ของมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย

วิทยาเขต ใหญ่ตั้งอยู่ใน เมืองดะนิดีน ซึ่งเป็นเมืองทางวัฒนธรรมและการศึกษาเล่าเรียนท่ามกลางทิวทัศน์ของภาคใต้ของ ประเทศนิวซีแลนด์
ภูมิภาคแห่งนี้มีแหล่งที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ พร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของเมืองเพียงแค่ระยะทางเดินเท้า สร้างความครึกครื้น แก่ลีลาชีวิตในมหาวิทยาลัย นักศึกษาส่วนใหญ่มาจากนอกเมืองดะนิดิน (มากกว่าร้อยละ 75 ของบรรดานักศึกษาทั้งหมด)

โอตาโก เป็นมหาวิทยาลัยที่มีวิทยาเขตกระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ มีคณะแพทยศาสตร์และวิทยาเขตไครสต์เชิร์ช เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของนิวซีแลนด์ เป็นมหาวิทยาลัยอันดับสูงด้านการวิจัยของนิวซีแลนด์ มีหลักสูตรที่มีคุณภาพสูงเพื่อเข้าเรียนในระดับปริญญา เป็นเมืองแห่งมหาวิทยาลัย


โดยประชากรร้อยละ 20 เป็นนักศึกษา ใช้ชีวิตอยู่ในใจกลางเมืองที่ปลอดภัย สะดวก และราคาที่พักอาศัยอยู่ในวิสัยที่สามารถจ่ายได้ มหาวิทยาลัย โอตาโก เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของนิวซีแลนด์และยังเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ สูงด้านการวิจัยที่มีชื่อเสียง ซึ่งดึงดูดความสนใจจากนักศึกษาที่มีศักยภาพระดับสูงจากทั่วทุกภูมิภาคของ นิวซีแลนด์และจากต่างประเทศ มหาวิทยาลัยโอตาโกมีงานวิจัยที่กว้างขวางและมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย ยุโรปและอเมริกา
มหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตรเตรียมความพร้อมนาน 8 เดือนสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเตรียมตัวด้านภาษาอังกฤษและการเล่าเรียนเพิ่ม เติมก่อนที่จะเริ่มเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรพื้นฐานจัดสอนภายในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาสามารถเข้าไปใช้บริการและ สิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ได้ เปิดสินในเดือน Feb, June และ Oct. นักศึกษามหาวิทยาลัยโอตาโกเกือบทุกคนอาศัยอยู่ในที่พักเพียงระยะทางเดินเท้ามา ยังบริเวณมหาวิทยาลัย
มีสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ ห้องเรียนรวม ห้องสมุด และห้องคอมพิวเตอร์

นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีแรกจำนวนมาก พักอาศัยอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยแห่งใดแห่งหนึ่งจาก 12 แห่ง ซึ่งมีบริการอาหารครบทุกมื้อ หรือพักในวิทยาลัยโตโรอา ซึ่งต้องหาอาหารเอง
นอกจากนี้ ทางวิทยาลัยแอ้บบี้ เป็นหอพักที่ให้บริการอาหารทุกมื้อแก่ผู้เข้าพักที่เข้าพักที่เป็นนักศึกษา ระดับหลังปริญญาตรี หอพักทุกแห่งจะมีเจ้าหน้าที่หอพักดูแลอยู่ประจำ เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักศึกษา หลักจากปีแรกผ่านพ้นไป มีนักศึกษาจำนวนมากย้ายออกไปเช่าแฟลต
นอกจากนี้บริเวณนอกเมือง ก็มีที่พักให้เลือกเช่ามากมาย
สำนักงานด้านที่พักอาศัย
บริการให้คำปรึกษาด้านอาชีพ
ห้องสมุดกลางและห้องสมุดเฉพาะทาง
ห้องคอมพิวเตอร์
สำนักงานกิจการนานาชาติ
บริการนันทนาการและศูนย์กีฬา
บริการสุขภาพนักศึกษาและแนะแนว
ศูนย์การเรียนรู้ของนักศึกษา

Information

Click Education Consultant Co., Ltd.
สาขา บางลำพู
6
ซอยวรพงษ์ แขวงบ้านพานถม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร. 02.951.7483 
094.196.6449, 089-928-0106,
092-641-9479, 089-148-2699

E-mail 
: info@clickeducation.net
Facebook : www.facebook.com/Clickedu
LINE ID : clickeducation