เรียนภาษาอังกฤษ+ทำงานได้ วีซ่าง่าย ไม่ต้องใช้ Statement

Country
Others
Region
Type

Information

Click Education Consultant Co., Ltd.
สาขา บางลำพู
6 ซอยวรพงษ์ แขวงบ้านพานถม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร
. 02.951.7483 แฟกซ์ 02.951.6964
094.196.6449, 089-928-0106,
092-641-9479, 089-148-2699

E-mail 
: info@clickeducation.net
Facebook : www.facebook.com/Clickedu
LINE ID : clickeducation