Country
Australia
Region
Type

โปรโมชั่นดีดี  มาแล้ววววค่ะ !!!


ILSC  ใจดีลดค่าเรียน 10% พร้อม FREE ค่าสมัคร $275 หากลงทะเบียนภายในมิถุนายน 2020 นี้ โดยน้องน้องสามารถไปเริ่มเรียนได้ตั้งแต่ปี 2020-2021


Sydney        เริ่มต้นที่ $211.50  /สัปดาห์

Melbourne   เริ่มต้นที่ $202.50  /สัปดาห์

Brisbane      เริ่มต้นที่ $193.50 /สัปดาห์

Adelaide      เริ่มต้นที่ $216/ สัปดาห์ สนใจสามารถสอบถามรายเอียดได้ที่ 02-951-7483 ค่ะ

Information

Click Education Consultant Co., Ltd.
สาขา บางลำพู
6
ซอยวรพงษ์ แขวงบ้านพานถม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร. 02.951.7483 แฟกซ์ 02.951.6964
094.196.6449, 089-928-0106,
092-641-9479, 089-148-2699

E-mail 
: info@clickeducation.net
Facebook : www.facebook.com/Clickedu
LINE ID : clickeducation