Summer in Cambridge UK 2018

Country
United Kingdom
Region
Type

โครงการซัมเมอร์ระยะสั้นสำหรับนักเรียนที่มีอายุ 14 ปีขึ้นไป โดยน้องๆนักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษ สถาบัน Cambridge Regional College ซึ่งเป็นโรงเรียนรัฐบาลของประทเศอังกฤษ ที่ตั้งอยู่ในเมือง Cambridge โดยน้องๆจะได้เรียนภาษาอังกฤษร่วมกันกับนักเรียนต่างชาติจากหลากหลายประเทศทั่วโลก โดยน้องๆจะได้ฝึกฝนและพัฒนาภาษาอังกฤษให้มีศักยภาพมากขึ้น พร้อมกับเรียนรู้วัฒนะธรรมของชาวอังกฤษได้อย่างลึกซึ้ง รวมถึงโปรแกรมสันทนาการต่างๆ เพื่อให้น้องๆ ได้ฝึกปรับตัวในเรื่องของมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่ๆ เช่น การทำงานเป็นกลุ่ม และการแสดงความเห็นในที่สาธารณะอย่างถูกต้องและเหมาะสม มีกิจกรรมอื่นๆให้น้องได้ทำ เช่น พายเรือ Punting ,Rock Climbing , Bowling หรือจิบชา ที่ Grandchester เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโปรแกรม ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทั้งในประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น เมือง Ely ,Harry Potter , พิพิธภัณฑ์ Fitzwilliam , King College , London trip เป็นต้น


#summeruk #summer2018 #cambridge #กิจกรรมช่วงปิดเทอม#ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ #summerporgram#studyuk

หลักสูตรและกิจกรรม :     เรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียนรัฐบาล วันจันทร์ - ศุกร์ โดยเรียนแยกตามระดับความรู้และเรียนรวมกับนักเรียนนานาชาติ
ระยะเวลา                :     9 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2561 (4 สัปดาห์)
หลักสูตรพิเศษ         :     ทัศนศึกษานอกห้องเรียน และกิจกรรมสันทนาการช่วงบ่าย 
สถานที่พัก              :     พักกับครอบครัวชาวอังกฤษ รวมอาหาร จ-ศ 2 มื้อ /เสาร์-อาทิตย์ 3 มื้อ
ประกัน                   :     ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท ตลอดการเดินทาง
ราคา                     :     182,000 บาท ( หากต้องการพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,000 บาท )

** โปรโมชั่น  หากสมัครก่อน 31 ธันวาคม 2560 นี้ ได้รับส่วนลดทันที 3,000 บาท **        

1. Cambridge จิบชาแบบ Afternoon tea ที่ Orchard tea garden
2. Brighton เที่ยวสวนสนุกขนาดใหญ่ ที่ Brighton palace pier
3. Bath ทัศนศึกษา Stonehenge ซึ่งเป็น สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก
4. Oxford ช้อปปิ้งกับ Outlet ที่ใหญ่ที่สุดที่ Bicester village
5. London ทัศนศึกษา Harry Potter studio พร้อมชม London Eye และหอนาฬิกา Big Ben 

Information

Click Education Consultant Co., Ltd.
30/178 ซ. เรวดี 44 (ซ. 31/1 เดิม)  ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทร. 02.951.7483 แฟกซ์ 02.951.6964
094-196-6449, 089-928-0106,
092-641-9479, 089-148-2699

E-mail: info@clickeducation.net