Summer in New Zealand April 2018

Country
New Zealand
Region
Type

Summer at New Zealand March - April 2018

ผู้ปกครอง และน้องๆคนไหน กำลังมองหากิจกรรมช่วงปิดเทอมที่มีประโยชน์ และสนุกให้กับบุตรหลานของตนเอง Click Education ขอแนะนำกิจกรรม Summer at New Zealand โดยน้องๆจะได้ไปฝึกฝนภาษาอังกฤษ กับอาจารย์เจ้าของภาษา และเข้าไปทดลองเรียนในโรงเรียนพื้นเมืองของชาวนิวซีแลนด์ พร้อมมีกิจกรรมหลากหลายให้น้องๆได้ทำ เช่น การปีนเขาจำลอง และการเข้าชมสถานที่สำคัญในเมือง Auckland ประเทศ นิวซีแลนด์ และได้ทัศนศึกษาต่างเมืองที่ Rotorua


‪#‎summernewzealand‬ ‪#‎summer‬ ‪#‎studynewzealand‬ ‪#‎กิจกรรมช่วงปิดเทอม‬

ราคา                   187,900 บาท
อายุ                    10-17  ปี
ระยะเวลา             18 มีนาคม - 20 เมษายน 2561 ( 5 สัปดาห์)
สถาบัน                Kiwi Academy และ joining Class ในโรงเรียนมัธยมเมือง Auckland
โปรโมชั่น             หากสมัครภายใน 31 ธันวาคม 2560 รับส่วนลดทันที 3,000 บาท

ราคานี้รวม            ค่าลงทะเบียนและค่าเรียนตลอดหลักสูตร
                         ค่าที่พักห้องคู่กับโฮสแฟมิลี่ และค่าอาหาร 3 มื้อ 
                         ค่าวีซ่า
                         ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
                         ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
                         ค่ารถรับส่งที่สนามบิน 
                         ค่าพี่เลี้ยงคนไทยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการเดินทาง 
ราคานี้ไม่รวม        ค่าทำหนังสือเดินทาง
                         ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าส่วนเกินน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง

ข้อมูลพื้นฐาน
     
KIWI ENGLISH ACADEMY ก่อตั้งเมื่อปี 1991 ตั้งอยู่ ในย่านNew Market ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เปิดสอนในหลาย หลักสูตร รวมถึง Pathways Program นอกจากนี้โรงเรียนยังมี Careers Advise Service พร้อมกับ Student Welfare Services ที่จะคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียน ในด้านต่างๆ จำนวนนักเรียนต่อห้องอยู่ในระดับต่ำ อาจารย์ผู้สอนมีคุณสมบัติ และมีประสบการณ์ในการสอนมายาวนาน KIWI ENGLISH ACADEMY มีความภาคภูมิใจว่าเป็นสถาบัน ที่มีคุณภาพและให้บริการด้านสวัสดิการและการดูแลเอาใจใส่ ที่ดีมากแห่งหนึ่งมีอาจารย์แนะแนวที่สามารถพูดภาษา ของนักเรียนได้ พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำอย่างใกล้ชิด


จุดเด่นของสถาบัน
 • โรงเรียนมี Careers Advise Servise และ Student Welfare Services ที่คอยช่วยเหลือนักเรียนด้านต่างๆ
 • หลักสูตรมากมาย รวมถึง Pathways Programme
 • ตั้งอยู่ในย่าน New Market ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวก 
 • อาจารย์ผู้สอนมีคุณสมบัติและประสบการณ์ในการสอนมายาวนาน
 • โรงเรียนก่อตั้งมายาวนานกว่า 23 ปี
 • Summer New Zealand 2017
 • นักเรียนจะได้ทัศนศึกษาและทำกิจกรรมต่างๆ มากมายสลับกับการเรียนปกติในระหว่างสัปดาห์ ได้แก่ ทัศนศึกษาชมสถานที่ เช่น Auckland Tower, Auckland Zoo, Rainbows End Amusement Park, Devont Port, Kelly Tarton's, ทัศนศึกษาที่ Rotorua เป็นต้น  พร้อมกับร่วมทำกิจกรรมในวันหยุด วันอาทิตย์กับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ 
  พร้อมทั้งทำกิจกรรมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกับ นักเรียนชาวนิวซีแลนด์
  **หมายเหตุ : ตารางกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า


  • หมดเขตรับสมัตร 31 มกราคม 2561 
  • มัดจำค่าสมัคร 40,000 บาท ภายในวันที่สมัคร พร้อมใบสมัครและสำเนาหน้าพาสปอร์ท
  • บริษัทไม่ขอคืนค่ามัดจำไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
  • เตรียมเอกสารการขอวีซ่า
  • ทางบริษัทจะส่งเอกสารยื่นวีซ่าภายใน 31 มกราคม 2561

  Information

  Click Education Consultant Co., Ltd.
  30/178 ซ. เรวดี 44 (ซ. 31/1 เดิม)  ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

  โทร. 02.951.7483 แฟกซ์ 02.951.6964
  094-196-6449, 089-928-0106,
  092-641-9479, 089-148-2699

  E-mail: info@clickeducation.net